Pozvání na cestu - Skutky

PŘED VELERADOU A V CESAREJI

Původ materiálu: 
Pechar Jaroslav, úprava a variantní vyprávění Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Skutky 22,23–23,35
Datum přípravy: 
Ne, 05/05/2013
1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:

Theofilovské uvedení:
Už jsem z toho vyprávění, Lukáši, netrpělivý, evangelium se má přece dostat až na samotný konec země, a zatím je Pavel zase v Jeruzalémě, a vypadá to, že ho tam jen tak nepustí, že ho pořádně zvalchují.... Setkal jsem se s názorem, že Pán vše řídí. Jak to všechno může řídit?

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
31 Před veleradou a v Cesareji
Odkaz na pracovní list: 
18 Pavel souzen
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Nejsi sám svůj (SV157)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Neboj se (SV154)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Modré nebe, slunce zář (EZ618)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)

ZATČENÍ V JERUZALÉMĚ

Původ materiálu: 
Pechar Jaroslav, uspořádal Matěj Opočenský
Biblický oddíl: 
Skutky 21,17–22
Biblický oddíl: 
Skutky 22
Datum přípravy: 
Ne, 28/04/2013
1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ  DO  PŘÍBĚHU:
a) pro Teofila:
- Teofil může přijít za Lukášem s tím, že slyšel či zažil ostrou rozmíšku mezi Židy a křesťany. Ptá se, kde se bere kritika křesťanů, Lukáš to vysvětluje „pavlovskou“ otevřeností vůči pohanům, tj. tradičně pokládaným na nečisté. Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
30 Zatčení v Jeruzalémě
Odkaz na pracovní list: 
17 Pavel zatčen
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)

AGABOS RÝSUJE CESTU

Původ materiálu: 
Matějka Dan, upravila Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Skutky 21,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 21/04/2013

 

1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:

Pro předškolní děti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
29 Agabos rýsuje cestu
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)
Odkaz na píseň: 
Haleluja zpívej (SV90)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Kdo chce dál (SV146)
Odkaz na píseň: 
Blues čekajícího vlaku (SV329)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Tou cestou dál (SV340)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)

LOUČENÍ V MILÉTU

Původ materiálu: 
Matějka Dan, nově seřadila Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 20,17–37
Datum přípravy: 
Ne, 14/04/2013
1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
Pro mladší školní věk:
Znáte pohádku O třech kůzlátkách (O Budulínkovi)? …když rodiče odešli a ona zůstala sama doma. Jak se k nim dovnitř dostali vlci? A co se potom dělo s kůzlátky? Co mohla a měla kůzlátka udělat, aby se k nim vlci nedostali?
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
28 Loučení v Milétu
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)
Odkaz na píseň: 
Bratry, sestry potkávám (SV105)
Odkaz na píseň: 
Všichni otcové a mámy (SV151)

Z VĚZENÍ ZNÍ PÍSEŇ O PONÍŽENÉM A VZKŘÍŠENÉM

Původ materiálu: 
Halamová Markéta
Biblický oddíl: 
Filipským 2,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 31/03/2013
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
– dopis Filipským je napsán apoštolem Pavlem z vězení (nejspíš z Efezu) do sboru ve Filipis. Ve Filipis  vznikl sbor během 2. misijní cesty, zřejmě během několika dní (viz Sk 16). Přesto sbor byl Pavlovou radostí, vnitřně roste a žije z evangelia,  Pavel s ním udržuje kontakt, děkuje za  víru jeho členů.
Číst dál »
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
Kéž bychom to uměli (EZ610)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Zněl pláč v noci té (SV396)
Odkaz na píseň: 
Vím, Pane, sám (SV371)

PAVLOVY DOPISY: BOŽÍ BLÁZNOVSTVÍ

Původ materiálu: 
Včelná Radka
Biblický oddíl: 
1 Korintským 1,18–31
Datum přípravy: 
Ne, 24/03/2013
1. Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
- sbor v Korintu založil Pavel na druhé misijní cestě (srv. Sk 18),pravděpodobně za pomoci Silvána a Timotea. Pavel tu působil asi půl roku, na živobytí si vydělával v Akvilově dílně. (srv. úloha 23 a poznámky k ní). 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V4 - Pavlovy dopisy - Boží bláznovství
Odkaz na pracovní list: 
21 Pavel píše dopisy

PROBUZENÝ EUTYCHOS

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina (s použitím přípravy Petra Chlápka)
Biblický oddíl: 
Skutky 20,1–12
Datum přípravy: 
Ne, 07/04/2013

1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:

1.1. Světlo x tma - předškolní

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
27 Probuzený Eutychos
Odkaz na píseň: 
Bratry, sestry potkávám (SV105)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV489)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)
Odkaz na píseň: 
Do země se skrývá (EZ662)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (BTS25)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)

VELKÁ JE DIANA, VĚTŠÍ JE ...

Původ materiálu: 
Chlápek Petr, upravila Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Skutky 19,23–40
Datum přípravy: 
Ne, 17/03/2013
  1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
  1. Pro předškolní věk

Přejete si něco, co mají všechny ostatní děti ve školce, ale vy to nemáte? Smějí se vám děti kvůli tomu?

Odkaz na pracovní list: 
26 Velká je Diana
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)

PROTI MAGII

Původ materiálu: 
Sedláčková Marta
Biblický oddíl: 
Skutky 18,23
Biblický oddíl: 
Skutky 19,22
Datum přípravy: 
Ne, 10/03/2013
 
  1. KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
25 Proti magii
Odkaz na pracovní list: 
15 Víra, pověra a obchod

EVANGELIUM A GALLIO

Původ materiálu: 
Pfannová Hana; upravila Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Skutky 18,1–2
Biblický oddíl: 
Skutky 18,12–22
Datum přípravy: 
Ne, 03/03/2013
1. Motivační uvedení do příběhu:
a) Shrnutí a motivace „pro Teofila“
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
24 Evangelium a Gallio
Odkaz na píseň: 
Z přetěžkého kříže (EZ695)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Syndikovat obsah