30 Zatčení v Jeruzalémě

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Ke zpracování obrázku je třeba příběh znát. Nemusí to ovšem znamenat, že s ním děti budou pracovat až po vašem vyprávění. Pro starší děti může být podnětem k samostatné práci: Najděte si příslušný text v bibli. Řekněte dětem, aby si jej samostatně přečetly a pak podle toho našly, co zbožné shromáždění rozčílilo. Jde o „osmisměrku“. Odpověď: „Chci tě poslat k pohanům“. Výsledky porovnejte a okomentujte. Menší děti budou hledat správnou odpověď až po výkladu. Nejmenším dětem můžete napovědět a soutěžit jenom o to, kdo v „osmisměrce“ správnou odpověď nejrychleji najde.

Katechetické cykly

Odkaz na katechetickou přípravu