14 Petr velikonočně vysvobozen

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Starším dětem můžete zadat obrázek jako samostatnou práci. Vyzvěte je, aby si našly příslušnou kapitolu v knize Skutků, přečetly si ji a podle ní doplnily obrázek. Pak se jich můžete ptát, proč jsou na obrázku zrovna ty tři postavy; jestli by nestačil třeba jen Petr nebo Petr a Herodes a proč. ( Síla božího slova se neprojevuje jen vysvobozením věrných a krachem bohorovného potentáta. To by byla pohádka. Patří k ní i „ochota“ k oběti. )
Menším dětem můžete obrázky rozdat na začátku, aby si je dokreslovaly průběžně podle vašeho vyprávění. Nebo je mohou dokreslovat po vyprávění. Asi je zaujme hlavně osud Petra a Heroda. Na Jakuba si možná nevzpomenou. Díky dokreslování se k němu budete moct vrátit a zdůraznit, proč je jeho osud důležitý.

Katechetické cykly

Odkaz na katechetickou přípravu