33 Řeč před Aggripou

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek můžete použít uprostřed vašeho vyprávění. Když dojdete k Pavlově obhajobě, řekněte dětem, že Pavel připomněl celý svůj příběh a vyzvěte je, aby se pokusily do bubliny nakreslit nebo napsat, co všechno si z Pavlova života pamatují. Vymezte jim na to čas. Výsledky práce dětí společně proberte. Potom vyprávějte, co ze svého života zmínil Pavel sám. Mluvte s děti o tom, v čem se Pavlovo a jejich připomenutí liší a shodují a přemýšlejte společně nad tím, co je pro Pavlovu rekapitulaci života charakteristické a důležité.

Katechetické cykly

Odkaz na katechetickou přípravu