20 Šikanovaný apoštol se dovolává římského občanství

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek nabízí dvě možnosti použití:
1/ Můžete jím začít. Řekněte dětem, aby si představily, že byly nespravedlivě odsouzeny a strávily noc ve vězení. Ráno k nim přijde vězeňská stráž a bude je chtít propustit, jako by se nic nestalo. Ptejte se jich, co by v takovém případě dělaly, co by si přály? Dejte jim obrázek, aby svoje řešení vyznačily ( - doprostřed namalovaly sebe a vybarvily cestičku, kterou by si vybraly ). Potom jim vyprávějte, jak se v takové situaci zachoval apoštol Pavel. Na závěr společně mluvte o tom, zda se jejich řešení a Pavlovo jednání shodují nebo liší a proč.
2/ Obrázek můžete rozdat dětem po vyprávění, aby vybarvily tu cestu z vězení, kterou si vybral Pavel. Společně potom mluvte o tom, kterou cestu děti vyberou a zda to odpovídá příběhu. Nakonec děti vyzvěte, aby doprostřed nakreslily sebe. Můžete se jich přitom ptát, proč asi autora obrázku napadlo, že mají nakreslit sebe a nikoli apoštola Pavla.

Katechetické cykly