V4 - Pavlovy dopisy - Boží bláznovství

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek nabízí mnoho možností použití v různých částech „hodiny“. Například:
Odstřihněte puzzle s obrázky na levé straně a dětem na začátku rozdejte pouze puzzle s texty. Společně si texty přečtěte a pak vyzvěte děti, aby si jednou barvou vybarvily puzzle, které vyjadřují moudré jednání, druhou barvou ty co vyjadřují bláznivé nebo nerozumné jednání a třetí barvou ty, co by se daly označit jako zázrak. Prázdné zatím nedoplňují. Můžete pak společně mluvit o tom, co z toho, co je napsáno na puzzlech, se jim stalo a jestli byli rády, že se jim to stalo. Děti si také mohou vybrat, co by chtěly, aby se jim stalo.
Potom jim rozdejte puzzle s obrázky, aby si je vystříhaly a zkusily, ke kterým výrokům jim který puzzle bude pasovat. Společně si povídejte o tom, zda to odpovídalo jejich výběru a ke kterým výrokům jim pasoval obrázek s Ježíšem. Přitom můžete osvětlit, proč puzzle s Ježíšem pasuje k tomu, co obyčejně nepovažujeme za moc rozumné a úspěšné.
Nakonec mohou děti zkusit vymýšlet, co doplnit do prázdných puzzlů podle toho, ke kterému obrázku jejich výřez pasuje.
Pro menší děti můžete použití obrázku zjednodušit:
Nechte je vystřihnout puzzle s obrázky ( nebo jim je předem vystřihněte ). Pak je vyzvěte, aby střídavě hledaly puzzle, který se hodí k orázku Ježíše, k obrázku úspěšného řečníka a k obrázku zázračně uzdraveného. Vždy, když nějaké dítě správný puzzle najde, přečtěte, co na něm je napsáno a mluvte o tom ( zda se jim to stalo; zda by v takové situaci rádi byly… ). Nakonec si přečtěte všechny, které patří k Ježíšovi a společně můžete vymýšlet a doplňovat prázdné puzzle.

Katechetické cykly

Odkaz na katechetickou přípravu

Biblický odkaz (kat)

Téma

Druh aktivity