04 Uzdravení chromého

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek si můžete vystřihnout vy a s jeho pomocí příběh při vyprávění přehrát. Můžete přitom zapojit i děti, které vyzvete, aby ostatní postavičky zahrály svýma rukama ( prsty – nohy ). Nebo můžete po vyprávění vyzvat děti, aby si obrázek vystříhaly a zahrály vám příběh, který jste vyprávěli. Starší jistě zvládnou nakreslit si i Patra a Jana na způsob ochrnutého, popřípadě další postavičky, aby se zapojily všechny děti.
Říkankou jsem se snažil vystihnout, že nejde jen o „zdravotní problém“, ale o pojetí vztahu k Bohu, který může cestu k Bohu uzavírat a potřebné odsoudit jen do pozice žebráků, nebo může přinášet skutečné osvobození. Děti se jí při vyprávění mohou postupně učit.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
KDYŽ PRACUJE JMÉNO
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Ne svou, ale Boží silou