V1 Čím začíná naděje

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek může sloužit buď jako motivační uvedení nebo jako aplikace výkladu.

V prvém případě nechte děti na začátku napsat dopis o svém sboru. Na to můžete navázat tím, že takové dopisy psal také Jan na začátku církve v situaci pronásledování. Mladším je můžete převyprávět, se staršími si je můžete přečíst. Společně pak mluvte o tom, zda a jak se dopisy dětí a dopisy Janovy liší a proč tomu tak je. Přitom můžete dojít k tomu, že naděje začíná upřímností vůči sobě.

V druhém případě vyzvěte děti po výkladu, který zdůrazní otevřený a sebekritický pohled jako předpoklad naděje, aby napsaly obdobný dopis o svém sboru. Společně si je pak přečtěte a mluvte o tom, zda děti byly jen kritické, nebo uměly ocenit jako Jan i dobré věci.

Pokud se děti vrací do shromáždění, můžete v něm s vysvětlením, proč děti dopisy psaly, některé přečíst.

Katechetické cykly

Odkaz na katechetickou přípravu

Biblický odkaz (kat)

Téma