12 Saulovo obrácení

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít při vyprávění vy sami. Vystřihnete jej a připnete nejprve ruce „A,B“. Obrázek dětem ukažte a ptejte se nejdřív, co ten člověk chce asi dělat, kdo by to mohl být, co si děti o jeho jednání myslí atd. Potom řekněte, koho představuje a vyprávějte jim Pavlův příběh ( využijte „bublinu“ ). Změnu v Pavlově jednání ilustrujte výměnou rukou ( C,D ). Po vyprávění vyzvěte děti, aby si také postavu vyrobily ( Patentky je asi třeba nakoupit předem. ) a aby doplnily prázdnou „bublinu“ podle vyprávění. Porovnejte si pak navzájem, co kdo do bubliny napsal.
Postavičku si také můžete s dětmi vystříhat předem a při vyprávění děti vyzvat, aby vybraly a připojily ty ruce, které právě zmíněné situaci odpovídají.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
VZKŘÍŠENÝ PÁN POVOLÁVÁ SAULA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Ježíš zasahuje Saula i nás