08 Volba sedmi jáhnů

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

Obrázkem můžete s dětmi začít. Když dokreslí, co kdo v kostele dělá ( můžete o tom při kreslení společně mluvit: Co je třeba, abychom v zimě nezmrzli? Jak víme, co budeme zpívat? Jak víme, kdy se v kostele bude něco dít?… ), ptejte se jich, zda by to všechno mohl dělat jeden člověk; jestli by bylo dobré, aby to všechno dělal třeba pan farář; jak by si to rozdělily, kdyby to měly dělat ony. Vyzvěte je, aby si to zkusily rozdělit. Možná nastane dohadování. To by byl dobrý podnět pro vyprávění ze Skutků.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PŘES DIAKONII K DALŠÍMU ZVĚSTOVÁNÍ