21 Pobuřují celý svět

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

K doplnění obrázku je tentokrát třeba, aby děti příběh znaly. Práci s ním tedy zařaďte až po vašem výkladu. ( Popřípadě je možné, aby děti měly obrázek před sebou při vašem vyprávění a dokreslovaly si jej průběžně při něm. ) Dokreslení obrázku je tentokrát trochu náročnější, můžete o něm tedy nejprve s dětmi společně hovořit. Nejdřív se ptejte, co vedlo ke srocení v Tesalonice a čím tam protestující dav argumentoval ( žárlivost, závist, konkurence; všude pobuřují, porušují zákony… ). Podle rozhovoru doplňte transparenty tesalonických. Potom se ptejte, proč byli v Beroji židé přístupnější. Tuším proto, že, co je správné, nerozhodovali sami, ale zkoumali každý den v Písmu, zda to tak je. Děti mohou do města nakreslit, jak někdo zkoumá v Písmu.

Katechetické cykly

Odkaz na katechetickou přípravu