15 Pavel vyslán do Antiochie

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pro práci s obrázkem je tentokrát dobré, aby děti příběh již znaly. Použijte jej tedy po vyprávění. Úkol je vlastně chyták. Děti Ježíše nalézt nemohou ( Pokud nepřijdou na tak skvělou zkratku, jako přišly, když jsem s obrázkem pracoval na náboženství, že totiž Ježíš je v tom Pavlově soudu - napomenutí. ), protože postavičky na obrázku jsou jen kopií Barjesuse. Nechte je ale hledat a když začnou protestovat, protože jde jen o kopie, ptejte se, proč to tak asi je – jestli to může mít nějaký smysl. V závěru to můžete interpretovat třeba takto: Ten, kdo přestane rozlišovat mezi sebou a Ježíšem – Bohem ( Barjesus = syn Ježíšův ), ten při hledání Ježíše uvidí už jenom sebe. Ztratí světlo života, které by jej mohlo z jeho temnoty vyvést.

Katechetické cykly