Pozvání na cestu - Skutky

BYLI SPOLU, ŽILI SPOLU

Původ materiálu: 
Daniel Matějka ml., aktualizoval Martin Fér
Biblický oddíl: 
Skutky 2,41–47
Datum přípravy: 
Ne, 30/09/2012
1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
a) pro Teofila:
Teofil by mohl po soudobém způsobu pochybovat o významu církve jako konkrétního společenství.
Odkaz na pracovní list: 
05 Život první církve

KDYŽ PRACUJE JMÉNO

Původ materiálu: 
Pavel Prejda, doplnila a upravila Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Skutky 3,1–16
Biblický oddíl: 
Skutky 4,1–22
Datum přípravy: 
Ne, 23/09/2012
1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
a) pro Teofila:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
04 Uzdravení chromého
Odkaz na pracovní list: 
02 Uzdravení chromého
Odkaz na píseň: 
V to jitro velikonoční (EZ666)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Když hynou stáda (SV155)
Odkaz na píseň: 
Fíkový strom (SV160)
Odkaz na píseň: 
Díky (BTS20)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)
Odkaz na píseň: 
Žalm 2 (SV271)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)

LETNIČNÍ KÁZÁNÍ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková; doplněno Marta Sedláčková, Jaromír Čašek
Biblický oddíl: 
Skutky 2,1–41
Datum přípravy: 
Ne, 16/09/2012
1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ  DO PŘÍBĚHU:
a) pro Teofila:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
03 Letniční kázání
Odkaz na píseň: 
V to jitro velikonoční (EZ666)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (BTS47)
Odkaz na píseň: 
Díky (BTS20)
Odkaz na píseň: 
Novou píseň (SV224)
Odkaz na píseň: 
Divné to věci dnes (SV50)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (BTS25)

NEJDŘÍV SVĚDKOVÉ PŘÍBĚHU

Původ materiálu: 
Radka Včelná, upraveno Marta Sedláčková 2012
Biblický oddíl: 
Skutky 1,15–26
Datum přípravy: 
Ne, 09/09/2012
1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
a) pro Teofila:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
02 Nejdřív svědkové příběhu

EVANGELIUM SE VYDÁVÁ DO SVĚTA

Původ materiálu: 
Elen Plzáková, doplnila Lenka Ridzoňová, upravil Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Skutky 1,1–26
Datum přípravy: 
Ne, 02/09/2012
1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ  DO PŘÍBĚHU:
a) pro Teofila:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
01 Nanebevstoupení

V5 Z vězení zní píseň o poníženém a vzkříšeném

10,00Kč

Obrázek můžete použít nejdřív při výkladu. Děti si mohou text chvalozpěvu z bible přečíst. Vy jim potom můžete obrázek ukázat a ptát se, co je na obrázku zvláštní ( vyznání o vítězství za mříží ); zda si myslí, že je Pavel venku a říká to někomu do vězení, nebo je uvnitř a říká to ostatním z vězení; jak by na ně působilo první, jak druhé. Po výkladu si můžete společně vzpomínat na svědky víry, kteří jako Pavel sdíleli s Ježíšem také utrpení – mohou to být příklady biblické ( Štěpán… ), historické ( M.J.Hus… ) nebo soudobé. Můžete k tomu využít např.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Z VĚZENÍ ZNÍ PÍSEŇ O PONÍŽENÉM A VZKŘÍŠENÉM

V4 - Pavlovy dopisy - Boží bláznovství

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Skutky 0
10,00Kč

Obrázek nabízí mnoho možností použití v různých částech „hodiny“. Například:

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PAVLOVY DOPISY: BOŽÍ BLÁZNOVSTVÍ

V3 Nové nebe, nová země

10,00Kč

Dokreslením obrázku můžete s dětmi začít. Společně si potom obrázky prohlédněte a nechte děti vysvětlit, co a proč do „nové země“ nakreslily. Na to můžete navázat tím, že v bibli máme také takovou vizi. Můžete si ji přečíst a porovnat, co nakreslily děti a co popsal Jan. Rozdíly vám umožní upozornit na důrazy Janova poselství ( např. chrám-kostel nebude třeba ).
Obrázek mohou děti samozřejmě dokreslovat také po vašem výkladu. Při rozhovoru nad dotvořenými obrázky zjistíte, zda z vašeho výkladu slyšely, co jste jim zamýšleli sdělit, a můžete jej ještě dovysvětlit nebo poopravit.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
NOVÉ NEBE, NOVÁ ZEMĚ

V2 - Marie má dítě

10,00Kč

Obrázek nabízí víc možností použití:
Pro nejmenší můžete jednotlivé obrázky použít k ilustraci vyprávění ( Můžete si je zvětšit na xeroxu a například špendlit na nástěnku. ). Děti mohou mít obrázek před sebou, při vyprávění si jednotlivé scény očíslovat a do „bublin“ jim můžete nadiktovat stručný název nebo jména osob.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
MARIE MÁ DÍTĚ

V1 Čím začíná naděje

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Zjevení 0
10,00Kč

Obrázek může sloužit buď jako motivační uvedení nebo jako aplikace výkladu.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ČÍM ZAČÍNÁ NADĚJE
Syndikovat obsah