Pozvání na cestu - Skutky

PAVEL VYSLÁN Z ANTIOCHIE (starší verze úlohy)

Původ materiálu: 
David Balcar
Biblický oddíl: 
Skutky 11,19–26
Biblický oddíl: 
Skutky 13,1–52
Datum přípravy: 
Ne, 09/12/2012
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
15 Pavel vyslán do Antiochie

PETR VELIKONOČNĚ VYSVOBOZEN

Původ materiálu: 
Pevel Prejda, doplnil Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Skutky 12,1–24
Datum přípravy: 
Ne, 02/12/2012

1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ  DO  PŘÍBĚHU:
a) Pro Teofila: Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
14 Petr velikonočně vysvobozen
Odkaz na pracovní list: 
03 Petr a Jan před radou
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (BTS92)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (BTS42)
Odkaz na píseň: 
Svobodu nám dá (SV317)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)

PETR NAVEDEN KE KŘTU POHANA

Původ materiálu: 
Eva Kejřová, upravil Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Skutky 10,1–48
Biblický oddíl: 
Skutky 11,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 25/11/2012
1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ  DO  PŘÍBĚHU:
pro Teofila: Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
13 Petr naveden ke křtu pohana
Odkaz na pracovní list: 
08 Petr a Kornelius
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Farářovo blues (SV208)
Odkaz na píseň: 
Uč nás na cestě pravé (EZ679)

Na cestě do Gazy

Původ materiálu: 
Radka Včelná, aktualizováno Martin Fér
Biblický oddíl: 
Skutky 8,26–40
Datum přípravy: 
Ne, 11/11/2012

1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
 

a) pro mladší školní věk:

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
11 Na cestě do Gazy
Odkaz na pracovní list: 
06 Křest etiopského dvořana
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Odkaz na píseň: 
Buď Bohu sláva (EZ681)
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
Bratry, sestry potkávám (SV105)

JAK SI VEDLO EVANGELIUM V SAMAŘÍ

Původ materiálu: 
Hynek Tkadleček, upravila Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Skutky 8,1–25
Datum přípravy: 
Ne, 04/11/2012
1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
a) pro Teofila
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
10 Samaří, Filip a Šimon mág
Odkaz na pracovní list: 
05 Svatý Duch není za peníze
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)

VZKŘÍŠENÝ PÁN POVOLÁVÁ SAULA

Původ materiálu: 
Lad.Havelka, aktualizoval Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Skutky 9,1–31
Datum přípravy: 
Ne, 18/11/2012
1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ  DO  PŘÍBĚHU:

1.1. Shrnutí a motivace „pro Teofila
Teofil může přijít za Lukášem např. s dotazem ohledně Pavlovy apoštolské autority: Slyšel jsem o Pavlovi, že vůbec není pořádný apoštol, že ho část církve nebere, že podle Petra věřit je jistější...

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
12 Saulovo obrácení
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)

Komu se otevírají nebesa

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková, upravila Dráža Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Skutky 6,8–7,2
Biblický oddíl: 
Skutky 7,48–60
Datum přípravy: 
Ne, 28/10/2012
 
  1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU
 
a) pro mladší i staršíškolní věk:
Prohlédněte si pozorně všechny obrázky. Co na nich vidíte? – domy, chaloupky, chýše, chrámy,… Kde podle vás Bůh přebývá?
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
09 Štěpán
Odkaz na pracovní list: 
04 Štěpán
Odkaz na pracovní list: 
07 Obrácení Saula
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (BTS92)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Prosba (BTS34)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)

PŘES DIAKONII K DALŠÍMU ZVĚSTOVÁNÍ

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková, upr. Dráža Dušková, dopl. Daniela Bednaříková
Biblický oddíl: 
Skutky 6,1–6
Datum přípravy: 
Ne, 21/10/2012
  1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU
a) pro mladší školní věk:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
08 Volba sedmi jáhnů
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Pána vítej (SV244)
Odkaz na píseň: 
Milosrdný samaritán (SV405)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Blues (SV26)
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)

ZASTAVIT KÁZÁNÍ

Původ materiálu: 
David Nečil, upraveno Drahomírou Duškovou Havlíčkovou, Lenkou Ridzoňovou (2012)
Biblický oddíl: 
Skutky 5,17–42
Datum přípravy: 
Ne, 14/10/2012
  1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU
a) pro mladší školní věk:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
07 Zastavit kázání
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Dej nám moudrost, odvahu (EZ672)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)
Odkaz na píseň: 
Každý den (SV447)

VE VŠEM SPOLEČNĚ

Původ materiálu: 
David Nečil, upraveno Martou Žídkovou, Lenkou Ridzoňovou (2012)
Biblický oddíl: 
Skutky 4,23–37
Biblický oddíl: 
Skutky 5,1–16
Datum přípravy: 
Ne, 07/10/2012
1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ  DO PŘÍBĚHU:
a) pro mladší školní věk:
Kdo všechno patří do rodiny (nej­prve děti jmenují nejbližší, pak tam ale přibývají další, strýci, bratranci a sestřenice). Takhle patříme ve sboru všichni k sobě, i když nejsme pokrevně příbuzní.
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
06 Annaniáš a Safíra
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (BTS88)
Odkaz na píseň: 
Ó náš milý Bože (EZ220)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Ty i já (SV406)
Odkaz na píseň: 
Milosrdný samaritán (SV405)
Odkaz na píseň: 
Prosím tebe, Pane Bože (EZ222)
Syndikovat obsah