Školní

Křest Kornélia a jeho přátel

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 10
Biblický oddíl: 
Matouš 3,13–17
Datum přípravy: 
Ne, 10/05/2015

Téma

Nabídka křtu pro každého. Boží působení nemá hranice.

Křest etiopského dvořana

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 8,26–40
Biblický oddíl: 
Matouš 3,1–17
Biblický oddíl: 
Matouš 28,19–20
Biblický oddíl: 
Exodus 14,15–31
Datum přípravy: 
Ne, 03/05/2015

Téma

 • Významy křtu a jak křest probíhá.
 • Křest — přiznání se ke Kristu, křest jako započatá cesta víry.

Cíle

 • Pro mladší děti: Děti si uvědomí význam a symboliku vody a z ní pak odvodí význam křtu. Připomenou si křest, jeho slavení a uvědomí si, co pro ně znamená. Křest jako dar nového života, děti přijdou na to, co to znamená a jak se o nově darovaný život starat.

O církvi

Původ materiálu: 
Michael Erdinger
Biblický oddíl: 
Skutky 2,1–11
Biblický oddíl: 
Skutky 2,37–47
Datum přípravy: 
Ne, 26/04/2015

Téma

Církev je různorodé společenství jednotlivých lidí, věřících ve vzkříšeného Krista, které spojuje Duch svatý.

Dobrý pastýř

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Jan 10,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 19/04/2015

Téma

Ježíš jako pastýř stojí v čele svého lidu, má o své ovečky zájem a péči, chrání je i hledá. Jeho lásku a péči nezastaví ani smrt. On neuteče a neopustí své věrné. Lze se k němu připojit a jít s ním na jeho cestě. On ukazuje směr. Kdo jde za ním, dveřmi, které on do života otevírá, ten bude žít život naplněný a bohatý. Jeho otevřené přijetí se týká všech, daleko přes hranice našich vlastních lidských představ.

Cesta do Emauz

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,13–35
Biblický oddíl: 
Izajáš 38,17
Biblický oddíl: 
Žalmy 71,20
Biblický oddíl: 
Žalmy 126
Biblický oddíl: 
Matouš 13
Datum přípravy: 
Po, 06/04/2015

Téma

Vzkříšení

Cíle

 • Děti se rozpomínají, co vědí o Pánu Bohu.
 • Děti se dozvědí, že je tu vzkříšený přítomen jinak; že mít informace o prázdném hrobě nestačí; že Ježíš mění naše kroky; že do sebe zahleděný smutek může změnit v radost.

Pro učitele

Poznámky k příběhu

(Spolehlivé najdete na webu Katecheze — http://goo.gl/hA1xk7.)

Odkaz na pracovní list: 
V3 Zjevení na cestě do Emauz
Odkaz na pracovní list: 
V3 Zjevení na cestě do Emauz
Odkaz na pracovní list: 
40 Zjevení na cestě do Emauz

Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Jan 20,19–29
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,1–12
Biblický oddíl: 
Marek 16,1–8
Datum přípravy: 
Ne, 05/04/2015

Téma

Setkání se vzkříšeným Ježíšem mění lidské životy.

Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Marek 15,21
Biblický oddíl: 
Matouš 27,54
Biblický oddíl: 
Marek 15,45
Biblický oddíl: 
Lukáš 23,47
Datum přípravy: 
Pá, 03/04/2015

Téma

Ježíšova poprava a její svědci.

Petrovo zapření

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 18,15–27
Biblický oddíl: 
Matouš 26,69–75
Biblický oddíl: 
Marek 14,60–72
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,54–62

Téma

 • Ani Petr (Skála) nedokázal zůstat věrný.
  Ale díky odpuštění se před ním otevírá cesta dál.
 • Ježíše opouštějí i jeho nejbližší.

Cíle

 • Děti si uvědomí, že Ježíš zůstal sám, ani Petr (Skála) neměl odvahu se k němu přiznat. Ale taky děti uslyší o odpuštění a možném novém začátku.
 • Obrázek kohouta vyzývá k bdělosti a upozorňuje, že (ani my) nejsme silní.
 • Děti uvažují, v jakých situacích je těžké zůstat věrný, zastat se druhého.

Zatčení a soud

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,47–54
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,63–71
Biblický oddíl: 
Lukáš 23,1–25

Téma

Ježíšova cesta je cestou věrnosti v utrpení.

Strach a modlitba v Getsemane

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Matouš 26,36–46
Biblický oddíl: 
Marek 14,32–42
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,40–46

Téma

 • Ježíš ví, co to je strach a sevření. Důvěra v Boha a jeho záměr s lidmi mu dávají sílu a odvahu čelit lidské zlobě, nepochopení a nenávisti.
 • Silné téma modlitby — zdroji pomoci, důvěry, síly, odvahy, spolehnutí se.

Cíle

 • Děti vnímají Ježíše se všemi aspekty lidské bolesti, obav, strachů. Pochopí, že to nebyl žádný „geroj a necitlivý nadčlověk“, ale muž, který si musel vnitřní úzkost probojovat.
Syndikovat obsah