Školní

Gedeon

Původ materiálu: 
Jonatan Hudec
Biblický oddíl: 
Soudců 6–7
Datum přípravy: 
Ne, 05/06/2016

Téma

Boj proti strachu a pověře. Gedeón pomocí strašení přemůže Midjánce.

Cíle

  • Děti zkusí pochopit, že se lidé leckdy bojí zbytečně, leckdy je důvodem našich obav jen pověra.
  • Starší děti zkusí zapřemýšlet, kdy je strach dobrý, a kdy naopak není.

40.1 Pro učitele

Biblický text: Sd 6–7

Odkaz na pracovní list: 
14 Gedeon
Odkaz na pracovní list: 
37 Gedeon
Odkaz na pracovní list: 
37 Gedeon - st
Odkaz na pracovní list: 
1. přikázání – Gedeon

Počátek doby soudců

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Soudců 2,6–18
Biblický oddíl: 
Soudců 4,1–24
Biblický oddíl: 
Soudců 5,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 29/05/2016

Téma

Hospodinova svoboda je s námi, i když jsme na Hospodina zapomněli

Odkaz na pracovní list: 
36 Počátek doby soudců
Odkaz na pracovní list: 
36 Počátek doby soudců - st

Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 14
Biblický oddíl: 
Jozue 20
Biblický oddíl: 
Jozue 23–24
Datum přípravy: 
Ne, 22/05/2016

Téma

Rozhodnout se a sloužit

Smlouva s Gibeoňany

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 9
Datum přípravy: 
Ne, 15/05/2016

Téma

Bohu záleží na plnění slibů

Jericho

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 6
Datum přípravy: 
Ne, 08/05/2016

Téma

Bůh bojuje za Izrael. Izrael se nesmí spolčit s tím, proti čemu Bůh bojuje.

Odkaz na pracovní list: 
33 Pád Jericha
Odkaz na pracovní list: 
33 Pád Jericha - st

Znovu suchou nohou… přechod Jordánu

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 3–4
Datum přípravy: 
Ne, 01/05/2016

Téma

Bůh je se svým lidem a vede ho

Odkaz na pracovní list: 
32 Vstup do zaslíbené země
Odkaz na pracovní list: 
32 Vstup do zaslíbené země - st

Zvědové a Rachab

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 2
Datum přípravy: 
Ne, 24/04/2016

Téma

O ženě, která změnila názor a zachránila několik životů

Odkaz na pracovní list: 
31 Před vstupem do zaslíbené země
Odkaz na pracovní list: 
31 Před vstupem do zaslíbené země - st

Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 30,15–20
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 31,1–8
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 31,14–21
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 32
Datum přípravy: 
Ne, 17/04/2016

Téma

Tóra se uzavírá a zní dál

Bileám a Balák

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Numeri 22,1–36
Biblický oddíl: 
Numeri 23,11–13
Biblický oddíl: 
Numeri 23,25–27
Biblický oddíl: 
Numeri 23,10–19
Datum přípravy: 
Ne, 10/04/2016

Téma

Předivná moc požehnání

Odkaz na pracovní list: 
29 Balám a Balák
Odkaz na pracovní list: 
29 Balám a Balák - st

Vyslání a návrat zvědů

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Numeri 13–14
Datum přípravy: 
Ne, 03/04/2016

Téma

Odvaha a důvěra v Pána Boha, rozhodnutí, odpovědnost za něj a následky z něj plynoucí.

Odkaz na pracovní list: 
27 Vyslání a návrat zvědů
Odkaz na pracovní list: 
27 Vyslání a návrat zvědů - st
Syndikovat obsah