Školní

Petrovo zapření

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 18,15–27
Biblický oddíl: 
Matouš 26,69–75
Biblický oddíl: 
Marek 14,60–72
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,54–62

Téma

 • Ani Petr (Skála) nedokázal zůstat věrný.
  Ale díky odpuštění se před ním otevírá cesta dál.
 • Ježíše opouštějí i jeho nejbližší.

Cíle

 • Děti si uvědomí, že Ježíš zůstal sám, ani Petr (Skála) neměl odvahu se k němu přiznat. Ale taky děti uslyší o odpuštění a možném novém začátku.
 • Obrázek kohouta vyzývá k bdělosti a upozorňuje, že (ani my) nejsme silní.
 • Děti uvažují, v jakých situacích je těžké zůstat věrný, zastat se druhého.

Zatčení a soud

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,47–54
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,63–71
Biblický oddíl: 
Lukáš 23,1–25

Téma

Ježíšova cesta je cestou věrnosti v utrpení.

Strach a modlitba v Getsemane

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Matouš 26,36–46
Biblický oddíl: 
Marek 14,32–42
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,40–46

Téma

 • Ježíš ví, co to je strach a sevření. Důvěra v Boha a jeho záměr s lidmi mu dávají sílu a odvahu čelit lidské zlobě, nepochopení a nenávisti.
 • Silné téma modlitby — zdroji pomoci, důvěry, síly, odvahy, spolehnutí se.

Cíle

 • Děti vnímají Ježíše se všemi aspekty lidské bolesti, obav, strachů. Pochopí, že to nebyl žádný „geroj a necitlivý nadčlověk“, ale muž, který si musel vnitřní úzkost probojovat.

Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek)

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Jan 13,1–20
Biblický oddíl: 
Jan 13,33–35
Datum přípravy: 
Čt, 02/04/2015

Téma

 • Mytí nohou — Ježíš sám na sobě ukazuje, oč mu jde. Jak a proč si sloužit navzájem. Co on pro nás dělá, co by mělo zůstat mezi námi jako jeho odkaz.

Vyvedení z Egypta a jeho slavení

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Exodus 12,1–36

Téma

Vyvedení z Egypta, hod beránka a naše Velikonoce.

Zrada Jidáše

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Matouš 26,14–16
Biblický oddíl: 
Marek 14,10–11
Biblický oddíl: 
Lukáš 20,3–6

Téma

Zrada jako projev lidské nedověry.

Odkaz na píseň: 
Dnes tebe volá Pan (SV52)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)

Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Matouš 21,1–17
Biblický oddíl: 
Zacharjáš 14,3–21
Biblický oddíl: 
Zacharjáš 9,9
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 19–20
Datum přípravy: 
Ne, 29/03/2015

Téma

Jiný král přijíždí na svátky do města a připomíná lidem k čemu je chrám. Začínají Velikonoce.

Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)

Jedni druhých břemena neste

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 4,32–37
Biblický oddíl: 
Skutky 6,1–6
Biblický oddíl: 
Galatským 6,2
Datum přípravy: 
Ne, 22/03/2015

Téma

Solidarita a sounáležitost patří k víře v Ježíše Krista

Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)

Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého

Původ materiálu: 
Daniel Matějka ml.
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 10,16–19
Biblický oddíl: 
Marek 9,33–37
Datum přípravy: 
Ne, 15/03/2015

Téma

Bůh se staví na stranu slabých a ohrožených, zjednává právo těm, kdo žádná práva nemají, miluje ty, které nikdo rád nemá.

Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)

Poslední soud

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Matouš 25,31–46
Biblický oddíl: 
Daniel 7,13–14
Biblický oddíl: 
Ezechiel 34,11–24
Biblický oddíl: 
Ezechiel 18,5–9
Biblický oddíl: 
Izajáš 53
Biblický oddíl: 
Izajáš 58,6–10
Biblický oddíl: 
Žalmy 89,15
Biblický oddíl: 
Jan 5,28–29
Biblický oddíl: 
Matouš 23,23
Datum přípravy: 
Ne, 08/03/2015

Téma

Milosrdenství a služba potřebným jsou službou Kristu a naším vysvědčením.

Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Syndikovat obsah