Školní

Jákobův návrat

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Genesis 32–33
Datum přípravy: 
Ne, 03/01/2016

Téma

Z Jákoba se stane Izrael, kulhá, ale zápasí za něj Bůh.

Odkaz na pracovní list: 
15 Jákobův návrat
Odkaz na pracovní list: 
15 Jákobův návrat - st

Jákob u Lábana

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Genesis 29–30
Biblický oddíl: 
Genesis 31,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 27/12/2015

Téma

Pán Bůh je s Jákobem, jak mu slíbil.

Odkaz na pracovní list: 
04 Jákob na útěku
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku - st

Jákob na útěku

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Genesis 28,10–15
Biblický oddíl: 
Genesis 28,1–22
Datum přípravy: 
Ne, 20/12/2015

Téma

Pán Bůh je s Jákobem i na útěku.

Odkaz na pracovní list: 
04 Jákob na útěku
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku - st

Jákob usiluje získat požehnání

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Genesis 25,19–34
Biblický oddíl: 
Genesis 27,1–45
Datum přípravy: 
Ne, 13/12/2015

Téma

Požehnání

Odkaz na pracovní list: 
03 Jákob a Ezau
Odkaz na pracovní list: 
13 Jákob usiluje o požehnání - st
Odkaz na pracovní list: 
13 Jákob usiluje získat požehnání

Izák hledá své místo pro život

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Genesis 26,12–25
Datum přípravy: 
Ne, 06/12/2015

Téma

Na počátku je… Hospodinovo požehnání.

Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně
Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně - st
Odkaz na pracovní list: 
02 Izák
Odkaz na pracovní list: 
5. přikázání – Izák

Rebeka, žena pro Izáka

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Genesis 24,1–67
Datum přípravy: 
Ne, 29/11/2015

Téma

Odvážná důvěra

Odkaz na pracovní list: 
11 Izák a Rebeka
Odkaz na pracovní list: 
11 Izák a Rebeka - st

Darovaná budoucnost

Původ materiálu: 
Kateřina Frübauerová
Biblický oddíl: 
Genesis 22
Datum přípravy: 
Ne, 22/11/2015

Téma

Abraham odevzdává Bohu začátek své budoucnosti a přijímá ji od Boha zpět.

Cíl

Seznámit děti s příběhem o obětování Izáka jako s příběhem v kontextu celého abrahamovského cyklu.


12.1 Pro učitele

Biblický text: Gn 22

Odkaz na pracovní list: 
10 Obětování Izáka
Odkaz na pracovní list: 
10 Obětování Izáka - st

Přece bys to neudělal!

Původ materiálu: 
Kateřina Frübauerová
Biblický oddíl: 
Genesis 18,16–33
Datum přípravy: 
Ne, 15/11/2015

Téma

Přátelství s Hospodinem jako základ odvážné přímluvné modlitby.

Cíl

Seznámit děti s Abrahamem jako s přítelem Božím. I my můžeme být s Bohem v přátelském vztahu jako Abraham, i my se můžeme modlit za kohokoliv.


11.1 Pro učitele

Biblický text: Gn 18,16–33

Zaslíbení a narození syna

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Genesis 15,1–6
Biblický oddíl: 
Genesis 16,1–16
Biblický oddíl: 
Genesis 17,1–16
Biblický oddíl: 
Genesis 18,1–15
Biblický oddíl: 
Genesis 21,1–7
Datum přípravy: 
Ne, 08/11/2015

Téma

Abraham je Bohem povolaný na cestu víry. Občas klopýtá a pochybuje, ale i to patří k víře. Nakonec v plnosti zažívá, že Bůh je věrný a všemohoucí. Plní, co slíbil. Neuvěřitelné se stalo skutkem — stoletý Abraham a devadesátiletá Sára mají miminko a mohou se zase smát. Jejich potomstva bude jako hvězd a zdědí zaslíbenou zemi.

Odkaz na pracovní list: 
08 Zaslíbení a narození syna - st
Odkaz na pracovní list: 
08 Zaslíbení syna

Abram a Lot

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Genesis 13,1–14,24
Biblický oddíl: 
Genesis 12,10–20
Datum přípravy: 
Ne, 01/11/2015

Téma

Odkaz na pracovní list: 
07 Abram a Lot
Odkaz na pracovní list: 
07 Abraham a Lot - st
Syndikovat obsah