Abraham - Poutník

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Tereza Ženatá, Filip Ženatý
Biblický odkaz: 
Genesis 12
10,00Kč
Abraham - potník. Omalovánka. Do vaku na putníkových zádech si děti mohou namalovat, co by si vzaly s sebou na dalekou cestu.
 
Možnost využití pro mladší škoní věk:
Při motivačním rozhovoru se dětí zeptáte, jaké mají nejraději hračky. Tři nejoblíbenější napíšou na papírek.
 
Pak vyprávějte o Abrahamově povolání a vyjití z Cháranu (Gn 12). Při tom si děti můžou obrázek poutníka vybarvovat. Řekněte ale, ať vak na poutníkových zádech nechají zatím nevybarvený. Zmiňte o tom, že Abraham si sice vzal všechno potřebné s sebou, ale určitě si nemohl vzít všechno: Přátele, kamarády, místa, která měl rád, oblíbená zákoutí, výhledy do krajiny, a zajisté si nemohl vzít i všechny oblíbené věci. 
Pak řekněte dětem, ať si z papírku škrtnou jednu hračku. Nemůžou si s sebou na cestu vzít všechny hračky, které si napsaly.
Vyprávějte dál. Na konci řekněte dětem, že jako poutníci mají jen malý vak na věci. Všechno se nevejde. Ať si vyškrtnou ještě jednu hračku.
Tu hračku, která zbyde - tedy měla by to být ta nejoblíbenější hračka - si děti nakreslí do vaku na poutníkových zádech.
 
Jde o to, aby děti pozbnaly, co mají rády a aby se naučily rozhodovat, co si mohou dovolit postádat a co je pro ně nepostradatelné.
 
Úskalí:
Řeknete dětem na hned na začátku, že se vydávají na cestu a ať si na papírek napsat tři důležité věci, které si s sebou mají vzít. Pak hrozí, že to některé děti vezmou vážněji, než bychom čekali a začnou psát: maminku a tatínka, vodu, dobré boty apod. Pak se mineme účelem. Navíc takové důležité věci i své blízké s sebou Abraham zajisté měl. Musel se vzdát jen toho, co si s sebou vzít nemohl nebo se mu nevešlo. 
 
Hra:
"Šel Abraham do Kenaánu, vzal si s sebou ve svým báglu..."
hraje se jako hra: Kdybych šel na pustý ostrov, vzal bych si s sebou...
Děti sedí v kroužku nebo u stolu. Jeden "vykopává". "Šel Abraham do Kenaánu, vzal si s sebou ve svým báglu...hodinky." Dítě sedící po levé ruce pokračuje: Šel Abraham do Kenaánu, vzal si s sebou ve svým báglu... hodinky a lahev vody. Další dítě zopakuje úvodní větu i obě dvě věci a přidá další. Jak se věci v báglu hromadí, je čím dál těžší si je zapamatovat. Kdo to poplete, vypadává ze hry. Vyhrává ten, kdo vydrží jako poslední, tedy ten, kdo měl nejlepší paměť.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Víra podle Abrahama
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POVOLÁNÍ ABRAMA