Školní

Výtvarná dílna s Jeronýmem Pražským

Materiál pro práci s dětmi Výtvarná dílna s Jeronýmem Pražským, autorkou je Olga Pikousová. Jedná se o sedm výtvarných úloh, připravených tak, aby je zvládli vést i výtvarně nenadaní učitelé. Úlohy lze použít nejen při výročí Jeronýma Pražského, ale i při jiné sborové aktivitě (například při Noci kostelů). Určeno pro děti ve věku 4–12 let.
25,00Kč
Přiložený soubor: 

Půda zaslíbená aneb putování pouští?

Odbor pro životní prostředí pro Vás připravil podklady  k letošnímu Dni Země.
Přiložený soubor: 

Půda zaslíbená aneb putování pouští?

Den Země
Půda zaslíbená aneb putování pouští?
Číst dál »

Dál přece nejdeme sami: Od Mojžíše k Rút (el. příručka)

Katechetická příručka na rok 2015/2016 — část druhá.

60,00Kč

Zastánce pro Rút a Noemi

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Rút 2–4
Datum přípravy: 
Ne, 26/06/2016

Téma

Bůh je věrný. Rút jde svou cestou, která neodpovídá tomu, jak vyrostla. Své štěstí najde v cizině, kam ji dovede věrný Bůh. Ten jí dá jídlo a nakonec i muže a dítě. (Ale také téma minulé hodiny solidarita s cizinci stále aktuální. Tuto hodinu možno dále prohloubit.)

Odkaz na pracovní list: 
15 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Růt - st

Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Rút 1
Datum přípravy: 
Ne, 19/06/2016

Téma

Přátelství a solidarita k cizincům. Cizinec je tvým sousedem, kterého budeš milovat a kterému budeš prokazovat dobrodiní.

Odkaz na pracovní list: 
15 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Růt - st

Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Soudců 13–16
Datum přípravy: 
Ne, 12/06/2016

Téma

Povolání, poslání, zasvěcení Bohu. Samson byl povolaný, ale ne vždy svému povolání rozuměl a se svou sílou ne vždy zacházel moudře. Pán Bůh byl ale s ním až do konce.

Odkaz na pracovní list: 
38 Samson
Odkaz na pracovní list: 
38 Samson - st

Gedeon

Původ materiálu: 
Jonatan Hudec
Biblický oddíl: 
Soudců 6–7
Datum přípravy: 
Ne, 05/06/2016

Téma

Boj proti strachu a pověře. Gedeón pomocí strašení přemůže Midjánce.

Cíle

  • Děti zkusí pochopit, že se lidé leckdy bojí zbytečně, leckdy je důvodem našich obav jen pověra.
  • Starší děti zkusí zapřemýšlet, kdy je strach dobrý, a kdy naopak není.

40.1 Pro učitele

Biblický text: Sd 6–7

Odkaz na pracovní list: 
14 Gedeon
Odkaz na pracovní list: 
37 Gedeon
Odkaz na pracovní list: 
37 Gedeon - st
Odkaz na pracovní list: 
1. přikázání – Gedeon

Počátek doby soudců

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Soudců 2,6–18
Biblický oddíl: 
Soudců 4,1–24
Biblický oddíl: 
Soudců 5,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 29/05/2016

Téma

Hospodinova svoboda je s námi, i když jsme na Hospodina zapomněli

Odkaz na pracovní list: 
36 Počátek doby soudců
Odkaz na pracovní list: 
36 Počátek doby soudců - st

Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jozue 14
Biblický oddíl: 
Jozue 20
Biblický oddíl: 
Jozue 23–24
Datum přípravy: 
Ne, 22/05/2016

Téma

Rozhodnout se a sloužit

Syndikovat obsah