Školní

Kain a Ábel

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Genesis 4,1–16
Datum přípravy: 
Ne, 04/10/2015

Téma

Sourozenci

Odkaz na pracovní list: 
03 Kain a Ábel
Odkaz na pracovní list: 
03 Kain a Ábel - st

Pád člověka

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Genesis 3,1–24
Datum přípravy: 
Ne, 27/09/2015

Téma

Co se mění s hříchem mezi Bohem a člověkem a mezi člověkem a člověkem.

Odkaz na pracovní list: 
02 Pád člověka
Odkaz na pracovní list: 
02 Pád člověka - st

Stvoření člověka

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Genesis 2,4–25
Biblický oddíl: 
Genesis 1,26–27
Biblický oddíl: 
Koloským 1,15
Datum přípravy: 
Ne, 20/09/2015

Téma

  • Člověk je stvořen jako ta/ten, kdo žije pro druhého.
  • Člověk je stvořen, aby komunikoval a žil v blízkém vztahu s Bohem.

Cíle

  • Poděkujeme s dětmi Bohu za to, že stvořil a chrání naši rodinu (předškolní děti).
  • Děti si uvědomí, že život bez druhého člověka je neúplný a prázdný (školní děti).
Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka
Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka - st
Odkaz na pracovní list: 
Stvoření světa pracovní list
Odkaz na pracovní list: 
DESKOVÁ HRA STVOŘENÍ SVĚTA

Na počátku mluvil Bůh

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Genesis 1,1–2,3
Datum přípravy: 
Ne, 13/09/2015

Téma

Svět je místo, které moudře založil Bůh. Celý svět má oslavovat Boha.

Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka
Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka - st
Odkaz na pracovní list: 
DESKOVÁ HRA STVOŘENÍ SVĚTA
Odkaz na pracovní list: 
Stvoření světa pracovní list

Dál přece nejdeme sami

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,13–36
Datum přípravy: 
Ne, 06/09/2015

Bohoslužby na začátku školního roku

Školní rok může být zahájen rodinnými bohoslužbami, které otevřou téma nového cyklu nedělní školy. Název cyklu je Dál přece nejdeme sami. Věříme, že nás na cestě doprovází Hospodin. Dovídáme se o něm z Bible. Otevírají se před námi příběhy lidí, které Pán Bůh zavolal, doprovázel, mluvil k nim, pomáhal jim. A oni mu věřili, spolehli se na něj. Někdy. Někdy taky ne, žili si po svém. Bible je knihou svědectví o lidech a Pánu Bohu.

Dál, přece nejdeme sami — katechetická příručka na rok 2015/2016

Tématem materiálů (nejen) pro nedělní školy na školní rok 2015/2016 jsou starozákonní příběhy. Jedná se o první část čtyřletého dějepravného cyklu — první dva roky budou věnovány starozákonním příběhům, další dva novozákonním. Starozákonní část stojí volně na základech, které postavila kniha Cesta Božího lidu a cyklus Pozvání na cestu, k velké části úloh tudíž bude k dispozici i starší varianta.

Pokud jste již používali přípravky z posledních dvou let, snadno se zorientujete v její struktuře i letos.

Výtvarná dílna s Mistrem Janem Husem

Materiál pro práci s dětmi Výtvarná dílna s Mistrem Janem Husem, autorkou je Olga Pikousová. Jedná se o pět výtvarných úloh, připravených tak, aby je zvládli vést i výtvarně nenadaní učitelé. Materiál je možné používat s dětmi od 4 let.
25,00Kč
Přiložený soubor: 

Zjevení v Galileji

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 21,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 12/04/2015

Téma

Pozvání ze tmy do světla (podobně jako cesta do Emauz)

Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí)

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Exodus 13,14–16
Datum přípravy: 
Po, 01/06/2015

Téma

Až se tě tvůj syn zeptá… Anebo dcera, to je jedno. Důležité je, že se mladí rodičů ptají. Že kladou otázky ohledně víry, Boha, tradice zrovna vám, něco vypovídá. A pro nás jako dospělé je důležité zůstat v odpovědích autentičtí, otevření se svým příběhem a zůstat jako hledači cesty víry, naděje a lásky…

Hospodin jako matka (Den matek)

Původ materiálu: 
Kateřina Frühbauerová
Biblický oddíl: 
Žalmy 131
Datum přípravy: 
Ne, 10/05/2015

Téma

Hospodin jako matka? Ano. I tento titul Bohu patří. Bůh je matkou, u které můžeme v naprostém bezpečí spočinout.

Syndikovat obsah