Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
01 Nanebevstoupení Skutky 0 Pracovní list
03 Letniční kázání Pracovní list
04 Uzdravení chromého Pracovní list
05 Život první církve Pracovní list
06 Annaniáš a Safíra Pracovní list
07 Zastavit kázání Pracovní list
08 Volba sedmi jáhnů Pracovní list
09 Štěpán Pracovní list
10 Samaří, Filip a Šimon mág Pracovní list
11 Na cestě do Gazy Pracovní list
12 Saulovo obrácení Pracovní list
13 Petr naveden ke křtu pohana Pracovní list
14 Petr velikonočně vysvobozen Pracovní list
15 Pavel vyslán do Antiochie Pracovní list
16 Nejsme bozi Pracovní list
17 Apoštolský sněm v Jeruzalémě Pracovní list
18 Do Makedonie, Pavle Pracovní list
19 Díky komu padají pouta Pracovní list
20 Šikanovaný apoštol se dovolává římského občanství Pracovní list
21 Pobuřují celý svět Pracovní list
22 Hledejte Boha dokud blízko jest Pracovní list
23 Evangelium v Korintě Pracovní list
24 Evangelium a Gallio Pracovní list
25 Proti magii Pracovní list
26 Velká je Diana Pracovní list
27 Probuzený Eutychos Pracovní list
28 Loučení v Milétu Pracovní list
29 Agabos rýsuje cestu Pracovní list
30 Zatčení v Jeruzalémě Pracovní list
31 Před veleradou a v Cesareji Pracovní list
32 Odvolání k císaři Pracovní list
33 Řeč před Aggripou Pracovní list
34 Ztroskotání na cestě do Říma Pracovní list
35 Zastávka na Maltě Pracovní list
36 Otevřený konec Pracovní list
37 Evangelium putuje Pracovní list
ČÍM ZAČÍNÁ NADĚJE Zjevení 2, Zjevení 3 Katechetická příprava
DUCH OTROCTVÍ A DUCH SYNOVSTVÍ Římanům 7–8 Katechetická příprava
MARIE MÁ DÍTĚ Lukáš 1,80–2,52 Katechetická příprava
NOVÉ NEBE, NOVÁ ZEMĚ Zjevení 21–22 Katechetická příprava
PAVLOVY DOPISY: BOŽÍ BLÁZNOVSTVÍ 1 Korintským 1,18–31 Katechetická příprava
SVD Duch otroctví a duch synovství Pracovní list
V1 Čím začíná naděje Zjevení 0 Pracovní list
V2 - Marie má dítě Pracovní list
V3 Nové nebe, nová země Pracovní list
V4 - Pavlovy dopisy - Boží bláznovství Skutky 0 Pracovní list
V5 Z vězení zní píseň o poníženém a vzkříšeném Pracovní list
Z VĚZENÍ ZNÍ PÍSEŇ O PONÍŽENÉM A VZKŘÍŠENÉM Filipským 2,1–18 Katechetická příprava
EVANGELIUM SE VYDÁVÁ DO SVĚTA Skutky 1,1–26 Katechetická příprava 1
02 Nejdřív svědkové příběhu Skutky 1 Pracovní list 2
NEJDŘÍV SVĚDKOVÉ PŘÍBĚHU Skutky 1,15–26 Katechetická příprava 2
LETNIČNÍ KÁZÁNÍ Skutky 2,1–41 Katechetická příprava 3
KDYŽ PRACUJE JMÉNO Skutky 3,1–16, Skutky 4,1–22 Katechetická příprava 4
BYLI SPOLU, ŽILI SPOLU Skutky 2,41–47 Katechetická příprava 5
VE VŠEM SPOLEČNĚ Skutky 4,23–37, Skutky 5,1–16 Katechetická příprava 6
ZASTAVIT KÁZÁNÍ Skutky 5,17–42 Katechetická příprava 7
PŘES DIAKONII K DALŠÍMU ZVĚSTOVÁNÍ Skutky 6,1–6 Katechetická příprava 8
Komu se otevírají nebesa Skutky 6,8–7,2, Skutky 7,48–60 Katechetická příprava 9
JAK SI VEDLO EVANGELIUM V SAMAŘÍ Skutky 8,1–25 Katechetická příprava 10
Na cestě do Gazy Skutky 8,26–40 Katechetická příprava 11
VZKŘÍŠENÝ PÁN POVOLÁVÁ SAULA Skutky 9,1–31 Katechetická příprava 12
PETR NAVEDEN KE KŘTU POHANA Skutky 10,1–48, Skutky 11,1–18 Katechetická příprava 13
PETR VELIKONOČNĚ VYSVOBOZEN Skutky 12,1–24 Katechetická příprava 14
PAVEL VYSLÁN Z ANTIOCHIE (starší verze úlohy) Skutky 11,19–26, Skutky 13,1–52 Katechetická příprava 15
V ANTIOCHII VZNIKÁ SBOR Z POHANŮ (nová verze úlohy) Skutky 11,19–26, Skutky 13,1–6 Katechetická příprava 15
NEJSME BOZI - PRVNÍ MISIJNÍ CESTA Skutky 14,1–28 Katechetická příprava 16
APOŠTOLSKÝ SNĚM V JERUZALÉMĚ Skutky 15,1–35 Katechetická příprava 17
DO MAKEDONIE, PAVLE! Skutky 15,36–16,15 Katechetická příprava 18
DÍKY KOMU PADAJÍ POUTA Skutky 16,16–34 Katechetická příprava 19
ŠIKANOVANÝ APOŠTOL SE DOVOLÁVÁ ŘÍMSKÉHO OBČANSTVÍ Skutky 16,16–24, Skutky 16,35–40 Katechetická příprava 20
KUDY VEDE BOŽÍ CESTA V PÍSMECH? Skutky 17,1–15 Katechetická příprava 21
HLEDEJTE BOHA, DOKUD BLÍZKO JEST Skutky 17,16–33 Katechetická příprava 22
EVANGELIUM V KORINTĚ Skutky 18,1–11 Katechetická příprava 23
EVANGELIUM A GALLIO Skutky 18,1–2, Skutky 18,12–22 Katechetická příprava 24
PROTI MAGII Skutky 18,23, Skutky 19,22 Katechetická příprava 25
VELKÁ JE DIANA, VĚTŠÍ JE ... Skutky 19,23–40 Katechetická příprava 26
PROBUZENÝ EUTYCHOS Skutky 20,1–12 Katechetická příprava 27
LOUČENÍ V MILÉTU Skutky 20,17–37 Katechetická příprava 28
AGABOS RÝSUJE CESTU Skutky 21,1–15 Katechetická příprava 29
ZATČENÍ V JERUZALÉMĚ Skutky 21,17–22, Skutky 22 Katechetická příprava 30
PŘED VELERADOU A V CESAREJI Skutky 22,23–23,35 Katechetická příprava 31
ODVOLÁNÍ K CÍSAŘI Skutky 24,1–25,12 Katechetická příprava 32
ŘEČ PŘED AGRIPPOU Skutky 25,13–26,32 Katechetická příprava 33
ZTROSKOTÁNÍ NA CESTĚ DO ŘÍMA Skutky 27,1–44 Katechetická příprava 34
ZASTÁVKA NA MALTĚ Skutky 28,1–10 Katechetická příprava 35
OTEVŘENÝ KONEC PŘÍBĚHU EVANGELIA Skutky 28,11–31 Katechetická příprava 36
EVANGELIUM PUTUJE K LUKÁŠOVI, TEOFILOVI I K NÁM Katechetická příprava 37