Předškolní

Páté přikázání: Cti své rodiče.

Biblický oddíl: 
Exodus 20,12
Datum přípravy: 
Ne, 06/10/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.

Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně
Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně - st
Odkaz na pracovní list: 
5. přikázání – Izák
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)

Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Exodus 20,8–11
Biblický oddíl: 
Matouš 11,28–12,14
Datum přípravy: 
Ne, 29/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Den odpočinku je vzácný Boží dar. Smíme ho naplnit odpočinkem, chválou Boha i péčí o bližní.

Odkaz na pracovní list: 
4. přikázání – Mt 12,1-14

Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha.

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Exodus 20,7
Biblický oddíl: 
Skutky 3,1–16
Datum přípravy: 
Ne, 22/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Známe Boží jméno, je cenné a mocné. Dejme mu prostor, nechme mu svobodu. Slovo (Boží i lidské) je mocné, není to „jen slovo“, pára nad hrncem.

Odkaz na pracovní list: 
02 Uzdravení chromého
Odkaz na pracovní list: 
04 Uzdravení chromého
Odkaz na pracovní list: 
3. přikázání – Sk 3
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Oheň plál (SV234)

Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Exodus 20,4
Biblický oddíl: 
Daniel 3
Datum přípravy: 
Ne, 15/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Jedině Bůh je hoden naší nejvyšší úcty. Nic a nikdo jiný.

Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci - st
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci
Odkaz na pracovní list: 
2. přikázání - Daniel
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Tři mládenci (SV341)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Tebe, Bože, chválíme (BTS7)
Odkaz na píseň: 
Pánu dík vzdávejte (BTS45)

První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

Původ materiálu: 
Matěj Opočenský
Biblický oddíl: 
Exodus 20,3
Biblický oddíl: 
Soudců 6,7–10
Biblický oddíl: 
Soudců 6,25–32
Datum přípravy: 
Ne, 08/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Hospodin je ten Bůh, který vyvádí svůj lid z otroctví, tím je jedinečný mezi všemi bohy. Cesta vysvobození začíná nejprve tím, že se obnovuje jedinečný vztah k tomuto Vysvoboditeli.

Odkaz na pracovní list: 
1. přikázání – Gedeon
Odkaz na píseň: 
Kdo chce k Bohu přijíti (EZ601)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Svobodná zem (SV288)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)

Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Exodus 20,1–2
Biblický oddíl: 
Exodus 13,17–14,31
Biblický oddíl: 
Exodus 15,1–2
Biblický oddíl: 
Exodus 19,1–6
Datum přípravy: 
Ne, 01/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Hospodina poznáváme jako Boha, který dává vyjít z otroctví a sevření nelidskostí. Proto jeho slova bereme vážně.

Odkaz na pracovní list: 
0/1 Preambule
Odkaz na pracovní list: 
0/2 Preambule
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Oheň plál (SV234)

Program nedělní školy pro příští školní rok 2013-14

Vážení učitelé a pracovníci s dětmi:   V příštím školním roce budeme probírat v nedělní škole: Desatero, Modlitbu Páně a Vyznání víry. Zatím nejsou pomocné sešity natištěny. Pracovní skupina pracuje s opravdu malým předstihem. Pro představu Vám nabízíme přehled biblických textů, které budou zpracovnány na první pololetí. Během letních prázdnin dostanete řádnou nabídku a pokyn k objednávkám. Tiskem budou vydány pouze sešity pro učitele s mnoha nápady a odkazy na internet. Pracovní listy pro děti zvlášť letos vydávat nebudeme.

Modlitba Páně - ukazovací

Pohybové vyjádření Modlitby Páně jsem našla u katolíků - na stránkách Katechetického centra Arcibiskupství olomouckého.

Rok vzniku: 
2005
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–13
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Odkaz na konfirmační příručku: 
29. Otče náš, který jsi v nebesích

Flanelograf III.

První dva díly obsahovaly obrázky k základním příběhům Starého zákona, tento nabízí obrázky k evangeliu podle Lukáše. Rozdělení příběhů je převzato z Katechetické přílohy „Pozvání na cestu“ 2005/2006, vydané poradním odborem pro práci s dětmi při Synodní radě Českobratrské církve evangelické. Složka obsahuje 85 archů ve formátu A3.

300,00Kč

PROBUZENÝ EUTYCHOS

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina (s použitím přípravy Petra Chlápka)
Biblický oddíl: 
Skutky 20,1–12
Datum přípravy: 
Ne, 07/04/2013

1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:

1.1. Světlo x tma - předškolní

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
27 Probuzený Eutychos
Odkaz na píseň: 
Bratry, sestry potkávám (SV105)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV489)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)
Odkaz na píseň: 
Do země se skrývá (EZ662)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (BTS25)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Syndikovat obsah