Předškolní

O co prosit? Začátek Šalamounovy vlády

Kázání: 
Čtení: 1Kr 3,3-9
Píseň: S284
Text: Př 9,10a
Haleluja. Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy. Haleluja.                               Ž 57,8

Co by měl umět král? A nejen král. To je otázka pro krále Šalamouna na začátku jeho vlády. Neměl to jednoduché, král Šalamoun. Jeho tatínek David byl velice slavný a dobrý král a Šalamoun nastoupil na trůn po něm. Jakým králem bude on? Bude se na něj jednou vzpomínat v dobrém jako na jeho tatínka nebo na něj lidé raději zapomenou.
Mladý král ze samého přemýšlení usnul. A zdál se mu sen. „Co chceš, Šalamoune, abych ti dal darem pro tvé kralování? Co ti chybí, co bys potřeboval?“ Tak se ho ve snu ptal Hospodin.
Co jen má Šalamoun odpovědět? Pro co se má rozhodnout? Povím vám pohádku a pomocí té pohádky na to třeba přijdeme.
Žil kdysi v Anglii princ. A ten princ se měl brzy ujmout vlády. „To bude těžké sám kralovat takovému království,“ říkal si. „najdu si ženu, abych nebyl sám, abychom byli spolu a pomáhali si.“
To nevymyslel vůbec špatně. Ale to nestačilo. Aby to skutečně dobře dopadlo, musel princ také přemýšlet nad tím, jaká ta jeho budoucí žena má být. Co byste řekli vy? To je pěkné – a teď si poslechněte, co vymyslel ten náš princ. Jeho budoucí žena musí být krásná a urozená. Prostě princezna. To tedy vymyslel pěkně. A ještě? Skromná, pilná, upřímná.
Tak si to tedy anglický princ vymyslel a druhý den vyrazil do světa, že tu svoji princeznu bude hledat. Tak na něj budeme myslet, aby se mu to povedlo. Myslíte, že to dobře dopadne? Možná ano, ale má to jednu potíž. Princ si to všechno skutečně krásně vymyslel, má jasnou představu, jaká ta princezna má být. Ale – bude to umět rozpoznat? Uvidíme.

Píseň: S140

Anglický princ vyrazil do světa za princeznou. Cestou potkal pasačku Mete. Pěkně ji pozdravil, byl to slušně vychovaný princ.
„Bůh pozdrav, malá Mete, jakpak se ti daří?“
„I dobře,“ pověděla malá Mete, „třebas chodím v cárech. Až si vezmu anglického prince, budu chodit v samém čistém zlatě.“
„Ale to se nikdy nestane,“ řekl anglický princ.
„I stane,“ odpověděla malá Mete.
To jsou věci, to se nám to zamotalo. Jak jen to dopadne? Koho si ten anglický princ nakonec vezme za ženu?
Ale princ si z toho hlavu nedělal a jel a jel, až přijel do cizího království, kde měli krásnou a urozenou princeznu a široko daleko se o ní vyprávělo, jaká je skromná. Princ se zaradoval a požádal princeznu o ruku.
„To mám radost, princezno, že jsi taková krásná a urozená a skromná, já bych si tě rád vzal za ženu, tak jestli chceš, přijeď za mnou na návštěvu a domluvíme se na svatbě.“
Princ měl radost, princezna také a malá Mete se přece jen asi spletla a královnou se nestane. Princ jel domů, princezna se musela ještě sbalit a za několik dní jela za ním. Jak to jen dopadne? Nebyl si náš princ až moc jistý? Nespletl se? To hned uvidíme.
Princezna přijela na zámek, stoupla na práh a najednou se ozvalo:
„Pozor, pane, ta ti lhala, když ti skromnost předstírala. Pozor, pane, té se střež, její skromnost je jen lež.“
Proto on ten princ byl takový klidný, on měl doma kouzelný práh! On sám nemusel poznat, jaký kdo je člověk, stačilo, aby ho přivedl domů na zámek a bylo to!
A tak to bylo i dál. Princ si našel princeznu, ta za ním přijela domů, práh řekl, co si o ní myslí a princezna jela domů. To je výborné, že? Ale třetí princezna, kterou si princ našel, ta byla chytrá. Když se o kouzelném prahu dozvěděla, poprosila pasačku Mete, aby se vyměnily. Princezna pěkně počká u oveček a Mete pojede na zámek. Práh pěkně řekne, co si myslí a svatbu – tu už zase bude mít princezna.
Uvidíme, jak to dopadne – poslouchejte, co ten kouzelný práh řekne:
„Pozor, pane, ta je jiná, ta je skromná, pilná, přímá. Pozor, pane, té si važ, s lepší už se neshledáš.“
Princ se zaradoval – konečně našel tu pravou. „Milá princezno, to mám radost, to já si tě moc rád vezmu za ženu, jeď si domů všechno sbalit a tady máš ze samé radosti zlatou čelenku do vlasů.“
Nebojte se, dobře to dopadlo, princ si nakonec za ženu skutečně vzal Mete a žili spolu šťastně a spokojeně.
Ale co Šalamoun? To si povíme po písničce.

Píseň: S109

Děti, já se vám k něčemu přiznám. Mě se ten anglický princ nějak moc nelíbil. Vám ano? Od začátku ten princ myslel jenom na sebe. Vůbec se ani princezen nezeptal, jestli by ho chtěly, jestli on je skromný, pilný a upřímný. A ten kouzelný práh? Vždyť co by princ dělal, kdyby mu přestal fungovat. Vždyť by všechno pokazil! Bez toho prahu by to byl nejen špatný král, ale především špatný člověk! Mnoha lidem by určitě ublížil, protože by nepoznal, že jsou hodní, jinými lidmi by se nechal ovládat, protože by nepoznal, že jsou zlí. Prostě by kolem sebe šířil zmatek.
Tak to si dej, Šalamoune, pozor, co si vybereš. O kouzelný práh si neříkej, vždyť by ti mohl přestat fungovat. Dobře si to rozmysli, co jen tomu našemu princi chybělo.
A Šalamoun to zvládl. Víte, co si vybral? Moudrost. Aby dokázal pomoci lidem kolem sebe. Aby tam, kde se dva pohádají, je dokázal usmířit. Aby se naučil druhým naslouchat. Aby neviděl jenom sebe. Aby nezapomněl, že stejně jako on, i druzí kolem něj patří Pánu Bohu a že Pán Bůh pomůže jim stejně jako Šalamounovi. Jen se mu musí učit naslouchat. Vypráví se, že to Šalamoun napsal větu, kterou jsme si četli jako text: „Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem.“ Dobře si Šalamoun vybral. Moudrost je důležitá. Moudrost je to, co celou dobu chybělo našemu princi. Jen ani Šalamoun nesmí zapomenout, odkud moudrost přichází.
A jak byl Šalamoun mladý král, hned všichni viděli, že je Pán Bůh určitě s ním. Protože Šalamoun moudře vládl, moudře rozhodoval. Doma si můžete přečíst jeden příběh o dvou maminkách, které se přeli o miminko. Uvidíte, jak to všechno král Šalamoun vyřešil.
A my teď v písničce poprosím Hospodina, aby i nám dal moudrost. Abychom i my viděli kolem sebe všechny ty, kterým je potřeba pomoci, abychom uměli naslouchat, odpouštět a děkovat. Abychom nezapomínali, že to od Pána Boha všechno dostáváme.
                                                                  Amen.

Píseň: S189

Modlitby a další liturgické texty: 
Pane Bože, moc Ti děkujeme, že jsme směli přijít do tohoto shromáždění. Že se dnes smíme zastavit uprostřed spěchu všedních dní, ohlédnout se za vším, co jsme prožili a soustředit se na všechno, co nás čeká. Ale především si uvědomit, že uprostřed všeho našeho spěchání a tlaků patříme Tobě. Že to Ty nám dáváš smysl a cíl všeho, co prožíváme. Chceme Tě poprosit, abys nám otevřel naše srdce pro své Slovo. Aby nám Tvé Slovo srovnalo, na čem záleží. Abychom se naučili radovat a přestali mít strach z věcí, které nám zastírají Tvoji milostivou moc. Prosíme tak za sebe, za Tvou církev, ale i za všechny lidi, kteří hledají smysl svého života. Amen.
Autor: 
Jiří Ort
Biblický odkaz: 
1 Královská 3,3–9
Biblický odkaz: 
Přísloví 9,10
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Široká brána (SV140)
Odkaz na píseň: 
Jak vzácnou přízeň (SV109)

Co s tím, když si lidé ubližují? David a Goliáš

Pomůcky: 
Obrázek Goliáše, obrázek Davida. Já využil možnost promítat přes zpětný projektor. Použita kniha Astrid Lindgrenové Ronja, dceera loupežníka Písnička Voskovce a Wericha David a Goliáš
Kázání: 
Čtení: 1S 17,1-11
Píseň: S379
Text: 1S 17,37.41-47
Haleluja.  Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. Haleluja.                                                Ž 148,2

Na jednom hradě uprostřed lesů žili dvě loupežnické tlupy. Jedné dělal náčelníka Matis a druhé Borka. A ti dva se neměli rádi. Už jejich otcové a dědečkové se neměli rádi. Nenáviděli se. Přáli jeden druhému jen to nejhorší. Matis se svojí ženou Lovisou měli dceru Ronju a Borka se svoji ženou Undisou syna Birka.  Měli je rádi – ale zároveň je učili nenávidět. Vždyť tak to přece má být.
„Ronjo, ten Borka a celá jeho rodina, to jsou pěkní darebáci, to si pamatuj“, říkal tatínek Matis Ronje.
„Birku, ne aby ses někdy bavil s někým z Matisovy tlupy. Všechno jsou to zlí lidé. To si, chlapče, pamatuj“, říkal tatínek Borka svému synu Birkovi.
V tom obě děti vyrůstaly. A přece se stal zázrak. Potkaly se – jednou, podruhé, jednou pomohla Ronja Birkovi, podruhé Birk Ronje. A najednou zjistily, že se nenávidět nedokážou. Že chtějí být stále spolu.
„Birku, chtěla bych, abys byl můj bratr.“
„Ronjo, chtěl bych, abys byla moje sestra.“
Bylo to hezké, zažívali spolu dobrodružství a bylo jim dobře. Ale ono to není jednoduché žít tam, kde se lidé nemají rádi. A tak se stalo, že Matis chytil Birka a měl ho jako zajatce. Měl z toho velikou radost, teď bude moci toho bídáka Borku pěkně potrápit. A tak tu teď stáli, Matis a Borka, každý se svojí rodinou i svojí tlupou. Každý na své straně hradu a mezi nimi široká, hluboká průrva – Pekelná tlama. Hlubší a širší snad byl jen jejich vzájemná nenávist.
„Koukej z tohoto hradu, Borko, odejít. Jinak už svého syna neuvidíš. Nemusíš se o něj bát, sklepů máme na hradě dost.“ Něco takového skutečně řekl.
A Ronja tam stála, viděla svého bratra Birka s řemenem kolem krku, slyšela svého otce říkat slova plná nenávisti, bylo jí smutno, zlobila se a cítila se bezmocná.
Co s tím, když si lidé ubližují, a Ronja je jen malá holka. Co s tím vším může dělat? Povíme Ronje příběh – třeba jí to pomůže. Ale nejprve si zazpíváme písničku.

Píseň: S278

Král Saul panoval v Boží zemi. Byl to mocný král. Měl velké vojsko, vojáci měli kopí a meče a přilby a štíty a poslouchali svého krále. Ano, Saul byl mocný král. Tak to se tedy v tom Saulově, Izraelském království nemuseli ničeho bát.
Ale najednou se objevil Goliáš. (obr.) Moc toho o něm nevíme. Víme, že byl Pelištejec, to byl národ, se kterým Izraelci bojovali. Co o něm ještě víme? Že byl veliký. A silný. Nikdo nikdy takového obra neviděl. A všichni se ho báli. A on byl nafoukaný a myslel si, že si může všechno dovolit. Takové lidi známe i my dnes. Je možné Goliáše zastavit? To Saula trápilo. Vždyť zatím před Goliášem všichni utíkali.
A jak nad tím tak přemýšleli a povídali si o tom, Goliáš se jim zdál větší a větší. Tak se asi cítila Ronja, když se bezmocně dívala na zlobu a nenávist, která ubližovala jejímu bratrovi Birkovi. Ale to by bylo smutné, kdybychom takto skončili.
Kdo nám v tom příběhu o Goliášovi ještě chybí? David! Velký a silný David? (obr.) Ne, ne, máte pravdu – byl to malý kluk, možná že jen o něco málo starší než Birk a Ronja. Tak tenhle David nám tu chyběl. A teď tu je a vůbec se mu nelíbí, jak se Goliáš chová a co vykřikuje.
„Ale co s tím můžeš udělat, Davide? Vždyť jsi proti tomu Goliášovi tak malý a slabý...“
Ale na to se David neptá. Jemu se prostě nelíbí, že by měl vládnout takový člověk jako Goliáš. Že by měl vyhrát výsměch a nenávist a pohrdání.
A tak se tedy David rozhodl pustit se do boje. A hned začalo shánění a měření a oblékání, jen aby byl David co nejlépe vyzbrojen. Vždyť se bude bít s obrovitým Goliášem. Tak si to myslel Saul a ostatní. Ale jak si to myslel David, o tom si povíme až po písničce.

Píseň: S375

Podívejme se znovu na tento obrázek. Podívejme se na Davida. Jak je oblečený? Ma na sobě brnění, má meč a přilbu? Nemá. Je oblečený docela obyčejně a v ruce drží prak. Je to všechno, co má s sebou? Ono na tom obrázku už skutečně víc namalováno není. A přece má David ještě něco s sebou, co se namalovat nedá. David věřil, že Goliáš není silnější, protože Pánu Bohu se nelíbí, když lidé jeden druhému ubližují tak, jak to dělal Goliáš. A tak David šel Goliáše zastavit. Věřil, že nezáleží na tom, jestli je Goliáš větší a silnější. A najednou ten obr už tak veliký nevypadal. Už nevypadal tak nepřemožitelný.
A to je to, co si máme pamatovat. Můžeme si troufnout na všechny Goliáše s jejich zlobou a násilím. To si uvědomila i Ronja prostě proto, že chtěla pomoci svému bratrovi Birkovi. Přeskočila velikou propast která byla mezi oběma tlupami, přeskočila Pekelnou tlamu. A najednou Matis musel přemýšlet, jestli neudělal něco špatně. Trvalo mu to dlouho, ten krásný příběh od Astrid Lindgrenové je ještě dlouhý. Přečtěte si ho – nebo se podívejte na film. Uvidíte, že to Ronja a Birk neměli vůbec snadné, ale stálo to za to.
Ani David to neměl snadné, určitě se také trochu bál, ale s Goliášem bojoval a zvítězil. A my dnes máme vědět, že Pán Bůh nepomohl jenom kdysi dávno Davidovi v boji s Goliášem, ale že pomáhá všem, dětem i dospělým, všem, kteří nechtějí, aby na sebe byli lidí zlí.
Amen.

 
Píseň: David a Goliáš
Modlitby a další liturgické texty: 
Pane Bože, přicházíme k Tobě a vyznáváme, že je nám často smutno, když se díváme kolem sebe i na sebe. Když vidíme, jak si lidé dokáží ubližovat, jak prosazují svoje zájmy na úkor druhých, jak si navzájem nenaslouchají. A je nám líto, že se někdy sami přidáváme nebo se neumíme všemu tomu zlému postavit. Že už jsme to vzdali. Děkujeme Ti za Tvé dnešní pozvání. Děkujeme, že před námi otevíráš svědectví Tvého lidu, který znovu a znovu poznával, že Ty pomáháš všem, kterým druzí ubližují, že dodáváš odvahu těm, kteří sami chtějí pomáhat a nechtějí vzdát boj o lepší svět, ve kterém by platila Tvoje vůle. Tvá láska a milost, ale i Tvůj soud. Prosíme, buď tu dnes s námi, ale i se všemi, kteří tu s námi nemohou být. Amen.
Autor: 
Jiří Ort
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 17,1–11
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 17,37
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 17,41–47
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)

EVANGELIUM SE VYDÁVÁ DO SVĚTA

Původ materiálu: 
Elen Plzáková, doplnila Lenka Ridzoňová, upravil Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Skutky 1,1–26
Datum přípravy: 
Ne, 02/09/2012
1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ  DO PŘÍBĚHU:
a) pro Teofila:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
01 Nanebevstoupení

Materiál pro práci s předškolními dětmi

Materiály připravené na seminář pro učitele nedělních škol. Jedná se o přeložení materiály zabývající se prací s dětmi v církvi, se zaměřením na mladší děti.
Seminář se konal za finanční podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce.
 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Původ materiálu: 
Evang.-ref. Landeskirche des Kantons Zürich

Rytířstvo nebeské aneb o žebříku, písničce a světlu v temnotách

Autor: 
Šorm Zdeněk
Rok vzniku: 
1995
Přiložený soubor: 

Ďábelské Vánoce aneb o moci bezmoci

Autor: 
Šorm Zdeněk
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)

Vánoční příběh broučků

Hra na motivy Jana Karafiáta pro loutky či děti. 
Autor: 
Kejřová Eva
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
Izajáš 9,1–7

15/1 Amen - Křest etiopského dvořana

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
15
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Skutky 8,26–40
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Amen
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Filipe, pošli to dál

14/2 Na věky - Porušení smlouvy

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
14
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Exodus 32,1–14
10,00Kč

14/1 Na věky - Nový počátek

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
14
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Genesis 6,5–8
Biblický odkaz: 
Genesis 7,8
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Potopa
Syndikovat obsah