Předškolní

7/2 A odpusť nám naše viny - Zacheus

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
7
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zacheus (v království Božím místa dost)

7/1 A odpusť nám naše viny - Podobenství o ztracené ovci

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
7
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 15,1–7
10,00Kč
Ježíš přijímal všechny, kteří za ním přicházeli. Byli to hříšníci, celníci i publikáni. Mnozí, kterým ležel na srdci. Zákon mu to vyčítali. Ježíš vyprávěl podobenství.
Číst dál »

6/2 Chléb vezdejší dej nám dnes - Nasycení pěti tisíců

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
6
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 14,13–21
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ

6/1 Chléb vezdejší dej nám dnes - Mana na poušti

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
6
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Exodus 16
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes

5/2 Buď vůle tvá - Modlitba v Getsemane

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 26,36–46
10,00Kč
Před tím, než Pána Ježíše zatkli a vydali na kříž, byl se svými učedníky v zahradě Getsemanské. Byla noc a Ježíš si vzal s sebou Petra a syny Zebedeovy a poodešel, aby se modlil.
Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
Odkaz na katechetickou přípravu: 
A nevydej nás v pokušení

5/1 Buď vůle tvá - Jonáš

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Jonáš 1–2
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi

4/2 Přijď království tvé - Podobenství o dělnících na vinici

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
4
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 20,1–16
10,00Kč

4/1 Přijď království tvé - Podobenství o deseti pannách

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
4
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 25,1–13
10,00Kč
Ježíš vyprávěl podobenství o království nebeském. Království je připodobněno čekání na ženicha. Družičky - panny se přichystaly, nastrojily a vzaly s sebou
lampy, aby mohly ženichovi posvítit v jeho průvodu. „Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných” nebo jinak „Pět z nich bylo opatrných a pět
Číst dál »

3/3 Posvěť se jméno tvé - Podobenství o milosrdném Samařanovi

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 10,25–37
10,00Kč
Jeden ze zákoníků zkoušel Pána Ježíše a položil mu otázku: "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?” Ježíš vyzkoušel zákoníka ze Zákona
i Proroků. Zákoník vše uměl, ale neporozuměl, co Ježíš říká. Proto Ježíš vyprávěl podobenství.
Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Posvěť se jméno tvé
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Samařan aneb bližní na cestě

3/2 Posvěť se jméno tvé - Vzkříšení Lazara

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Jan 11,1–4
10,00Kč
Syndikovat obsah