Předškolní

Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Skutky 1,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 10/05/2020

Téma

Ponížený Ježíš je vyvýšen do Boží slávy. Je zpátky u Boha, svého i našeho Otce jako náš přímluvce. Není mrtvý, nýbrž žije, žije pro nás. Ježíšův odchod umožňuje nový příchod.

Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Nehleďte vzhůru (SV205)
Odkaz na píseň: 
Sanctus (SV295)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

Třetího dne vstal z mrtvých

Původ materiálu: 
Světlana Greplová
Biblický oddíl: 
Marek 16,9–13
Biblický oddíl: 
Jan 20,1–29
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,13–33
Datum přípravy: 
Ne, 03/05/2020

Téma

Ježíš se dává poznat svým jako ten, který je živý a je na Boží straně. Nezůstal mrtvý. Pro nás překonal moc hříchu a smrti. Zbavuje strachu a proměňuje život.

Sestoupil do pekel

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Žalmy 88
Datum přípravy: 
Ne, 26/04/2020

Téma

Bůh vstupuje i tam, kde už si to ani neumíme představit a kde ho nečekáme. Jeho milosrdenství nezná meze.

Odkaz na píseň: 
Před tebou (SV456)
Odkaz na píseň: 
Návštěva v pekle (SV407)
Odkaz na píseň: 
My vyznáváme (EZ605)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (BTS42)

Umřel a byl pohřben

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Jan 19,28–42
Datum přípravy: 
Ne, 19/04/2020

Téma

Co pro nás znamená smrt Ježíše Krista.

Cíle

  • Děti uslyší, že Ježíš umřel proto, abychom my z toho měli užitek.
  • Děti prožijí přechod od smutku k velikonoční radosti.
  • Děti v rozhovoru vzájemném a v rozhovoru s Písmem odkrývají náročné téma smrti Ježíšovy.

Pro učitele

Biblický text: J 19,28–42

Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Ať zvon zní (SV8)
Odkaz na píseň: 
Chvála má (SV419)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Ó hlavo plná trýzně (EZ320)
Odkaz na píseň: 
Pane, jsi hoden chvály (EZ324)
Odkaz na píseň: 
V nás srdce hořelo (EZ349)
Odkaz na píseň: 
Do země se skrývá (EZ662)

Ukřižován

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 19
Datum přípravy: 
Ne, 12/04/2020

Téma

V Krédu vyznáváme, že Ježíš byl ukřižován.

Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Úžasná láska (SV108)
Odkaz na píseň: 
Kříž (SV171)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Kristus, příklad pokory (EZ311)

Trpěl pod Pontským Pilátem

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Jan 18,28–19,16
Datum přípravy: 
Ne, 05/04/2020

Téma

Historicita a reálnost Ježíšova odsouzení a utrpení.

Cíle

Získat základní obrysy a důvody procesu s Ježíšem, proč, kým, jak byl souzen; kdo a jak mluvil; kdo a proč mlčel.


Pro učitele

Biblický text: J 18,28–19,16 a paralely v dalších evangeliích

Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Kristus, příklad pokory (EZ311)

Narodil se z Marie Panny

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 2
Datum přípravy: 
Ne, 29/03/2020

Téma

Ježíš je člověkem jako my, aby nám byl nablízku.

Cíle

  • Děti s pomocí obrázků poznávají, že Ježíš žil stejný život jako my.
  • Děti ve vyprávění uslyší, že se Ježíš narodil stejně jako ostatní, a že právě tak chce být blízko lidem.
  • Děti v uměleckém díle (básni, obraze, písni) objevují, že Bůh se v Ježíši stal člověkem se vším všudy; tvoří svá umělecká vyjádření.

Pro učitele

Biblický text: L 2,1–20

Odkaz na píseň: 
Aj, růže rozvila se (EZ288)
Odkaz na píseň: 
Ty s námi zůstáváš (EZ619)
Odkaz na píseň: 
Bůh se nám dnes narodil (EZ652)
Odkaz na píseň: 
Bůh se sklonil k nám (SV49)
Odkaz na píseň: 
Hosana (SV74)
Odkaz na píseň: 
I šli všichni (SV92)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Marie má dítě (SV181)
Odkaz na píseň: 
Zázrak (SV220)
Odkaz na píseň: 
Hvězda (SV339)
Odkaz na píseň: 
Ty víš (SV348)

Jenž se počal z Ducha svatého

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,26–37
Biblický oddíl: 
Genesis 1
Datum přípravy: 
Ne, 22/03/2020

Obrázky použité  v příběhu pro předškolní děti lze stáhnout zde: obr. zvěstování, obr. miminka.

Téma

Ježíš je od Boha.

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Úžasná láska (SV108)
Odkaz na píseň: 
Poslal Bůh anděla (SV264)
Odkaz na píseň: 
Tobě, Pane, dík (SV338)
Odkaz na píseň: 
Magnificat (Taizé) (SV458)

Pána našeho

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Jan 20,24–29
Datum přípravy: 
Ne, 15/03/2020

Téma

Ježíš je Pán — jemu patřit je dobré.

Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán, ó můj Pán (SV191)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)

Syna jeho jediného

Původ materiálu: 
Matěj Opočenský
Biblický oddíl: 
Lukáš 20
Datum přípravy: 
Ne, 08/03/2020

Téma

  • Vztah Otce k Synu. V čem spočívá. Poslušnost, odvážná reprezentace Boha, jako Pána. (viz úloha V Boha Otce)
  • Synovství Ježíše: jedinost, která je spíše jedinečností. Jedině On v pohledu křesťanského vyznání může zastávat funkci Syna Božího. Tak jako ho zastává v Starém zákoně vyvolený lid.

Cíle

Odkaz na píseň: 
Pane Ježíši Kriste (EZ404)
Odkaz na píseň: 
Z milosti tak hojné (EZ250)
Odkaz na píseň: 
Otče všemohoucí (EZ260)
Odkaz na píseň: 
Glory (SV59)
Odkaz na píseň: 
Zněl pláč v noci té (SV396)
Syndikovat obsah