Předškolní

3/1 Posvěť se jméno tvé - Jákobův zápas u potoka Jabok

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Genesis 32,23–33
10,00Kč
Jákob se vracel domů do země svých otců, kterou jim Pán Bůh zaslíbil. Vracel se domů v obavách o svůj život, protože nevěděl, jak jej bratr přijme po všem tom, co mu provedl. Překročil potok Jabok a utábořil se tam se svými ženami i dětmi, aby přečkal noc.
Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Posvěť se jméno tvé
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákobův návrat

2/1 Jenž jsi v nebesích - Hořící keř

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
2
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Exodus 3,1–17
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš na Orébu

1/3 Otče náš - Podobenství o marnotratném synu

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 15,11–32
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích

1/2 Otče náš - Otec vyslýchá naše prosby

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,5–13
10,00Kč
Byl jeden člověk na cestách. Zastihla jej noc. V noci není dobře být venku sám. Řekl si: „Půjdu ke svému příteli, který bydlí nedaleko. Snad u něho naleznu nocleh i dostanu něco k jídlu a posilním se na cestu.”
Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích

1/1 Otče náš - Had na poušti

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Numeri 21,4–9
10,00Kč
Izraelský lid byl vyveden z egyptského otroctví. Byl vyveden na poušť. Na poušti pobýval čtyřicet let. Poušť je místo, kde si Pán Bůh ty, které miluje, tříbí a přezkušuje. Pán Bůh učil svůj lid, aby spoléhal na jeho ochranu a milosrdenství. Je nemožné na poušti žít bez Boží ochrany a společenství lidí.
Číst dál »

Verše pro nejmenší

Autor: 
Henych Daniel
Přiložený soubor: 

Hvězda

Vánoční pásmo
Autor: 
Ženatá Daniela
Rok vzniku: 
1993
Přiložený soubor: 

Vánoční pásmo o ťukání

Pro začátečníky.
Autor: 
Rejchrt Luděk
Přiložený soubor: 

Vánoční povídání

 
Babička si povídá s malými dětmi – (ve verších)
2 stránky
Autor: 
Dana; Elena
Rok vzniku: 
2003
Přiložený soubor: 

Pán mě pozval ke stolu svému

Vánoční recitace – jednotlivé básně
13 stran
Autor: 
Cejpová Lydie
Rok vzniku: 
2001
Přiložený soubor: 
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
On má mne rád (SV190)
Biblický odkaz: 
Izajáš 49,6
Biblický odkaz: 
Jan 3,16
Syndikovat obsah