Předškolní

Desatero (katechetická příručka 2013 - elektronická verze ke stažení)

Katechetická příručka (nejen) pro učitele nedělních škol a náboženství, první část výkladů pro školní rok 2013/2014 (Desatero, Modlitba Páně a Apoštolské vyznání).
 
Příručku lze objednat i v podobě „klasické“ brožury formátu A5.
30,00Kč

Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.

Biblický oddíl: 
Exodus 20,17–
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 11
Datum přípravy: 
Ne, 10/11/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Bůh nám dává mnoho dobrých darů. Buďme vděční za to, co máme, umíme, jsme. Nemusíme se s druhými srovnávat a závidět jim, můžeme jim to přát.

Odkaz na pracovní list: 
10 Davidův hřích a pokání
Odkaz na pracovní list: 
10 Davidův hřích a pokání - st
Odkaz na pracovní list: 
10. přikázání – David a Betsabé
Odkaz na píseň: 
Šest věcí (SV323)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Nevím, Pane, co ti dát (SV216)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Čeho třeba (SV412)
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (BTS14)
Odkaz na píseň: 
Díky (BTS20)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)

Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

Původ materiálu: 
Alena a Jan Tkadlečkovi
Biblický oddíl: 
Exodus 20,16
Biblický oddíl: 
1 Královská 21,1–29
Datum přípravy: 
Ne, 03/11/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Nemáme právo prosazovat se jednoduše proto, že jsme silnější, starší nebo mocnější než někdo jiný. Těžce ublížit můžeme i slovem. Zacházejme se svými slovy odpovědně.

Odkaz na píseň: 
Jen mluvte každý pravdu (SV123)
Odkaz na píseň: 
Šest věcí (SV323)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Pomlouvají mé jméno (SV138)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (BTS10)

Osmé přikázání: Nebudeš krást.

Biblický oddíl: 
Exodus 20,15
Biblický oddíl: 
Genesis 37,12–28
Biblický oddíl: 
Genesis 40,14–15
Biblický oddíl: 
Genesis 41,1–57
Datum přípravy: 
Ne, 27/10/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Svobodný je ten, kdo druhým dává, ne ten kdo druhým bere. Bůh chrání člověka před tím, aby z něj druzí udělali otroka. Ke svobodě patří i možnost mít majetek a nebát se, že mě o něj někdo připraví. Štědrost. Zájem o druhého.

Odkaz na pracovní list: 
16 Josef a jeho bratři - st
Odkaz na pracovní list: 
16 Josef a jeho bratři
Odkaz na pracovní list: 
05 Josef a jeho bratři
Odkaz na pracovní list: 
17 Josef v Egyptě
Odkaz na pracovní list: 
17 Josef v Egyptě - st
Odkaz na pracovní list: 
8. přikázání – Josef
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)

Sedmé přikázání: Nezcizoložíš.

Biblický oddíl: 
Exodus 20,13
Biblický oddíl: 
Jan 8,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 20/10/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Je dobré a potřebné pečovat o nejužší vztah, o vztah manželský; kde dva k sobě patří, není místo pro třetího. Když se vztahy pokazí, má mít šanci odpuštění.

Odkaz na pracovní list: 
7. přikázání – J 8,1-11
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (BTS38)

Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ.

Biblický oddíl: 
Exodus 20,13
Biblický oddíl: 
2 Paralipomenon 28,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 13/10/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Každý život je Boží dar, je křehký a cenný. Život druhému nemáme brát. Život druhého máme chránit (miluj svého bližního jako sám sebe).

Odkaz na pracovní list: 
SVD Duch otroctví a duch synovství
Odkaz na pracovní list: 
6. přikázání – 2-Pa 28, 1-15
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Šest věcí (SV323)
Odkaz na píseň: 
Někdo hodil kámen (SV306)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Vše, co má dýchání (BTS16)
Odkaz na píseň: 
Ambrožova ranní píseň (BTS17)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (BTS38)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Jonáš (BTS54)

Páté přikázání: Cti své rodiče.

Biblický oddíl: 
Exodus 20,12
Datum přípravy: 
Ne, 06/10/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.

Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně
Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně - st
Odkaz na pracovní list: 
5. přikázání – Izák
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)

Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Exodus 20,8–11
Biblický oddíl: 
Matouš 11,28–12,14
Datum přípravy: 
Ne, 29/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Den odpočinku je vzácný Boží dar. Smíme ho naplnit odpočinkem, chválou Boha i péčí o bližní.

Odkaz na pracovní list: 
4. přikázání – Mt 12,1-14

Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha.

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Exodus 20,7
Biblický oddíl: 
Skutky 3,1–16
Datum přípravy: 
Ne, 22/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Známe Boží jméno, je cenné a mocné. Dejme mu prostor, nechme mu svobodu. Slovo (Boží i lidské) je mocné, není to „jen slovo“, pára nad hrncem.

Odkaz na pracovní list: 
02 Uzdravení chromého
Odkaz na pracovní list: 
04 Uzdravení chromého
Odkaz na pracovní list: 
3. přikázání – Sk 3
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Oheň plál (SV234)

Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Exodus 20,4
Biblický oddíl: 
Daniel 3
Datum přípravy: 
Ne, 15/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Jedině Bůh je hoden naší nejvyšší úcty. Nic a nikdo jiný.

Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci - st
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci
Odkaz na pracovní list: 
2. přikázání - Daniel
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Tři mládenci (SV341)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Tebe, Bože, chválíme (BTS7)
Odkaz na píseň: 
Pánu dík vzdávejte (BTS45)
Syndikovat obsah