Dvakrát měř, jednou věř - průvodce světem víry pro náctileté

Vítejte na stránkách pro uživatele Pracovních listů pro katechezi, určených především pro práci s konfirmandy. Chtěli bychom zde spolu s vámi sdílet další náměty k práci s Pracovními listy, postupy, které se při práci osvědčily, i upozornění, které pasáže jsou složitější nebo vyžadují přípravu. Můžete zde umístit odkazy na související webové stránky, přidat nápady, jak práci s tématem rozšířit nebo ilustrovat, můžete zde dát k dispozici i materiály vlastní. Související materiál v souboru můžete přiložit v komentáři k tématu.

22. 5.přikázání

23. 6. přikázání

25. 8.přikázání

24. 7. přikázání

26. 9. přikázání

27. 10. přikázání

28. Modlitba

29. Otče náš, který jsi v nebesích

30. Jako v nebi tak i na zemi

31. Chléb náš vezdejší