Poznej Biblický příběh 9.

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2006
BALADA O BOHÁČI A CHUDÁKOVI Marie Medková
 
Žil v jednom velkém městě boháč,
ten neměl nouzi o maso či koláč.
Blízko něj pobýval chudý muž,
ten míval u snídaně na stole jen nůž.
Než bohatec objel svoje stáda,
slunce se k spánku třikrát ukládá.
Chudák má jen jediné zvířátko,
na dolním trhu koupil si jehňátko.
***
Nejprve je krmil sladkým mlékem,
napájel vodou z hrnku vlastního,
ulamoval díl z chleba denního,
setkával se s oddaností a vděkem.
Zamiloval si je jako dceru,
jehňátko vyrostlo v ovečku,
bylo s pánem každou chvilečku,
a žili tam spokojeně, věru.
***
Jednoho dne dostal boháč návštěvu,
tak rychle hmátl po svátečním oděvu.
Litoval ale sáhnout do svých chlévů,
jak nasytit hlad, co dát hostu k chlebu?
A tak, když spala chudákova ovce,
šel ten chlap a vytáhl ji z kotce.
Připravil ovečku hostu na talíř
a netratil na tom ani halíř.
Biblický odkaz: 
2 Samuelova 12,1–4