Školní

DVANÁCTILETÝ V CHRÁMĚ

Původ materiálu: 
Martin Fér
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,41–52
Datum přípravy: 
Ne, 09/10/2011
Žalmy 72:1 -2 Šalomounův. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.
 
Liturgické čtení-L 2,41-47
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
6 Dvanáctiletý v Chrámě
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Mládenec blahoslavený (EZ245)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)

SIMEON A ANNA

Původ materiálu: 
Jaroslav Pechar
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,21–40
Datum přípravy: 
Čt, 10/02/2011
Žalmy 98:2  Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,
3  na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
 
Liturgické čtení-L 2,25-32
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
5 Simeon a Anna
Odkaz na píseň: 
Mládenec blahoslavený (EZ245)
Odkaz na píseň: 
Vánoční prosba (SV393)
Odkaz na píseň: 
Vzdejme Pánu díky (SV319)

JEŽÍŠOVO NAROZENÍ

Původ materiálu: 
Jaroslav Pechar
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,1–20
Datum přípravy: 
Ne, 25/09/2011
Žalmy 103:21  Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!
22  Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!
 

Liturgické čtění: L 2,1-7

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
4 Narození Ježíšovo

JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU

Původ materiálu: 
David Balcar
Biblický oddíl: 
Genesis 42,1–29
Biblický oddíl: 
Genesis 42,36–38
Biblický oddíl: 
Genesis 43,1–9
Biblický oddíl: 
Genesis 43,15–16
Biblický oddíl: 
Genesis 44,1–20
Biblický oddíl: 
Genesis 44,30–34
Biblický oddíl: 
Genesis 45,1–15
Ž 31,20-Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
18 Smíření Josefa s bratry - st
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (BTS88)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)

JOSEF A JEHO BRATŘI

Původ materiálu: 
Dan Matějka ml.
Biblický oddíl: 
Genesis 37,1–36

Ž 31,2+14b-15a-Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
16 Josef a jeho bratři
Odkaz na pracovní list: 
16 Josef a jeho bratři - st
Odkaz na píseň: 
Srdcem celým tebe, Pane (EZ138)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

JEŽÍŠOVO NAROZENÍ

Původ materiálu: 
Dana Rotkovská
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,26–38
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,1–20

Ž 72,8+11- A panovat bude od moře až k moři, od Řeky do dálav země. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V2 Ježíšovo narození
Odkaz na píseň: 
Už proroctví Daniele (BTS64)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Narodil se Kristus Pán (BTS68)
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Velebme vždy s veselím (BTS71)
Odkaz na píseň: 
Zázrak (SV220)

NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Původ materiálu: 
Dana Rotkovská
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,1–25
Ž 72,6-7 -Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako vláha svlažující zemi. V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc.

  

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V1 Narození Jana Křtitele
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (BTS28)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Buď pánu čest (EZ171)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)

JÁKOBŮV NÁVRAT

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Genesis 32,4–31
Biblický oddíl: 
Genesis 33,1–17
Ž 72,5- Budou se tě bát, dokud bude slunce, dokud potrvá měsíc, po všechna pokolení.
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
15 Jákobův návrat
Odkaz na pracovní list: 
15 Jákobův návrat - st
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Vím, Pane, sám (SV371)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)

JÁKOB NA ÚTĚKU

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Genesis 28,10–15

Ž 72,3-4 -Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele.

 

 

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Kdekdo to zná (SV144)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Sny dojdou dál (SV29)
Odkaz na píseň: 
Pane, tys mne zkusil (EZ164)
Odkaz na píseň: 
Už mi oči tíží sen (BTS24)

JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ

Původ materiálu: 
Pavel Klinecký
Biblický oddíl: 
Genesis 25,24–34
Biblický oddíl: 
Genesis 27,1–41
Ž 72,1-2 Šalomounův. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu,
aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
13 Jákob usiluje o požehnání - st
Odkaz na pracovní list: 
13 Jákob usiluje získat požehnání
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Svěř celý život Pánu (EZ193)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Syndikovat obsah