Školní

Velké lidu sčítání

Vánoční hra s hudebními vložkami o třech dějstvích.
Autor: 
Svobodová Michaela
Rok vzniku: 
2008

Stéblo slámy - Proč Ježíš přišel jako dítě

Bruno Ferrero(na scénku upravil František Hruška)
z knihy "Vánoční příběhy pro potěchu duše" – pro 3 osoby
1 stránka
Autor: 
Hruška František
Rok vzniku: 
2006
Přiložený soubor: 

Vůl a osel

Vánoční hra dětí, dospělých a zvláště pak faráře a kurátora
Na motivy předlohy MUDr. Lukáše s použitím motivu z Izajáše (1,3)
(Je to předně improvizace, tak to tak berte a moc se nehoršete)
2 stránky
Autor: 
Molnár Tomáš
Rok vzniku: 
2007
Přiložený soubor: 
Odkaz na píseň: 
Čas radosti, veselosti (EZ293)
Odkaz na píseň: 
Narodil se Kristus Pán (EZ281)
Biblický odkaz: 
Izajáš 1,3

Vánoční hra ve verších

9 scén: Když se Pán Ježíš narodil, Na dvoře císaře Augusta, Cesta do Betléma, Josef s Marií u ponocného, Anděl a pastýři, Ponocný a pastýři, Mudrci u Heroda, Ponocný a mudrci, Anděl posílá do Egypta
Číst dál »
Autor: 
Balcar David
Rok vzniku: 
2008

Černošský Betlém

Hra je pohádkou, která má v lecčems podobnost (záměrnou:) s vánoční tématikou.
Příběh se odehrává v Africe.
Číst dál »
Autor: 
Šíblová Pavlína
Rok vzniku: 
2010
Přiložený soubor: 
Odkaz na píseň: 
Žalm kaifášův (SV30)

Homeles Story

Vánoční hra dětí evangelického sboru ve Vrchlabí
Rok vzniku: 
2010

Slovenské Vánoce

Autor: 
Svobodová Michaela
Rok vzniku: 
2010

Hvězda nad supermarketem

Autor: 
Tomanová J., rozšířená verze Prejda P.
Rok vzniku: 
2010

NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,26–56
Datum přípravy: 
Ne, 18/09/2011
Žalmy 89:2  O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.
 
Liturgické čtení: L 1,26-33
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
3 Navštívení Marie
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Zázrak (SV220)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Poslal Bůh anděla (SV264)

BALÁM A BALÁK

Původ materiálu: 
Štěpán Janča
Biblický oddíl: 
Numeri 22,1–36
Biblický oddíl: 
Numeri 23,11–13
Biblický oddíl: 
Numeri 23,25–27
Biblický oddíl: 
Numeri 24,10–19
Ž 125,3-4-Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem. Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce! 
 
liturgické čtení-Nu 22,1-6
 
KLÍČOVÉ  POJMY,  DOBOVÉ  A  TEXTOVÉ  SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
29 Balám a Balák
Odkaz na pracovní list: 
29 Balám a Balák - st
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Syndikovat obsah