Školní

SPORY O STUDNĚ

Původ materiálu: 
Pavel Klinecký
Biblický oddíl: 
Genesis 26,12–17
Biblický oddíl: 
Genesis 26,24–25
Ž 119,66 Nauč mě okoušet a znát, co je dobré, já tvým přikázáním věřím.
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně
Odkaz na pracovní list: 
12 Spory o studně - st
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Mému Bohu patří zem (BTS13)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (BTS47)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)

IZÁK A REBEKA

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Genesis 24,1–67
Žalm 119,65 — Prokázal jsi dobro svému služebníku podle svého slova, Hospodine.
 
Katech. poznámky
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
11 Izák a Rebeka - st
Odkaz na píseň: 
Mému Bohu patří zem (BTS13)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (BTS47)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)

BŮH SOUDÍ SODOMU

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Genesis 18,16–19,29
Vstupní verš: Žalm: 105,7-8 — Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi. Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
 
 
. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
09 Bůh soudí Sodomu
Odkaz na pracovní list: 
09 Bůh soudí Sodomu - st
Odkaz na píseň: 
Mému Bohu patří zem (BTS13)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Blues (SV26)
Odkaz na píseň: 
Viděl jsem tě Pane (SV370)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)

OBĚTOVÁNÍ IZÁKA

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Genesis 22,1–19
Žalm 119,64 — Tvého milosrdenství je, Hospodine, plná země, vyučuj mě v tom, co nařizuješ
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
- stalo se po těchto událostech(22,1a, viz též Gn 15a) - tento vypravěčův obrat naznačuje, že příběhu je třeba pozorně naslouchat ve vazbě na předcházející kontext.
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
10 Obětování Izáka
Odkaz na pracovní list: 
10 Obětování Izáka - st
Odkaz na píseň: 
Mému Bohu patří zem (BTS13)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Nevím, Pane, co ti dát (SV216)
Odkaz na píseň: 
Ozvi se, Pane můj (EZ440)
Odkaz na píseň: 
Svěř celý život Pánu (EZ193)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)

ZASLÍBENÍ A NAROZENÍ SYNA

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Genesis 15,1–6
Biblický oddíl: 
Genesis 16,1–16
Biblický oddíl: 
Genesis 17,1–16
Biblický oddíl: 
Genesis 18,1–15
Biblický oddíl: 
Genesis 21,1–7
Vstupní verš: Žalm: 105,4-6 — Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!
 
 
1.klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
08 Zaslíbení a narození syna - st
Odkaz na píseň: 
Mému Bohu patří zem (BTS13)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
Žalm 8 (SV76)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Dej odvahu včas slyšet (EZ673)

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA

Původ materiálu: 
Michal Kitta
Biblický oddíl: 
Genesis 1,1–2,3
Žalm: 90,1-2 — Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení!  Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.
 
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka
Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka - st
Odkaz na pracovní list: 
Stvoření světa pracovní list
Odkaz na pracovní list: 
DESKOVÁ HRA STVOŘENÍ SVĚTA
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (EZ178)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Odkaz na píseň: 
Proč svítí sluníčko (BTS12)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Zpěv o slunci (SV209)
Odkaz na píseň: 
Pane, slyš náš hlas (SV248)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)

ABRAM A LOT

Původ materiálu: 
Pavel Janošík
Biblický oddíl: 
Genesis 13,1–14,24
Žalm: 105,2-3 — Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
07 Abram a Lot
Odkaz na pracovní list: 
07 Abraham a Lot - st
Odkaz na píseň: 
Mému Bohu patří zem (BTS13)
Odkaz na píseň: 
Nuž Bohu děkujme (EZ177)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)

POVOLÁNÍ ABRAMA

Původ materiálu: 
Pavel Klinecký
Biblický oddíl: 
Genesis 12,1–7
1. Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
06 Povolání Abrama
Odkaz na pracovní list: 
06 Povolání Abrama - st
Odkaz na pracovní list: 
Abraham - Poutník
Odkaz na píseň: 
Mému Bohu patří zem (BTS13)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)

STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE

Původ materiálu: 
Pavel Freitinger
Biblický oddíl: 
Genesis 11,1–9
Žalm: 33,10-11 — Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.  Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
05 Stavba bábelske věže
Odkaz na pracovní list: 
05 Stavba bábelské věže - st
Odkaz na pracovní list: 
BABYLONSKÁ VĚŽ logika
Odkaz na pracovní list: 
BABYLONSKÁ VĚŽ matematika
Odkaz na pracovní list: 
BABYLONSKÁ VĚŽ grafomotorika
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (EZ178)
Odkaz na píseň: 
Ženeme se sami (SV408)
Odkaz na píseň: 
Žalm 2 (SV271)
Odkaz na píseň: 
Prosba (BTS34)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

POTOPA

Původ materiálu: 
Pavel Freitinger
Biblický oddíl: 
Genesis 6,5–22
Biblický oddíl: 
Genesis 7,6–8,22
 
Žalm: 8,5+10 — Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
04 Noe - potopa - st
Syndikovat obsah