Školní

PÁD ČLOVĚKA

Původ materiálu: 
Michal Kitta
Biblický oddíl: 
Genesis 2,15–3,24
Žalm: 90,3+12 — Ty člověka v prach obracíš, pravíš: "Zpět, synové Adamovi!"

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce

 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
02 Pád člověka
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (BTS14)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (EZ178)

23 Přechod Rudého moře

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
23
Biblický odkaz: 
Exodus 14,1–31
Biblický odkaz: 
Exodus 15,1–21
10,00Kč

Obrázek můžete s dětmi dotvořit na začátku nebo si jej připravit sám a pak jej použít při vyprávění jako jednoduché loutkové divadlo. V tom případě úplně odstřihněte klín s izraelem a egyptské vojsko, abyste mohli boží lid nejprve postavit před moře a naznačit jejich pronásledování faraonem. Před izraelci se vody rozevřou a oni projdou. Nad složeným egyptským vojskem chlopně moře zavřete.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PŘECHOD RUDÉHO MOŘE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Průchod Rudým mořem
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Přechod Rudého moře

21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
21
Biblický odkaz: 
Exodus 4,29–31
Biblický odkaz: 
Exodus 5,1–23
Biblický odkaz: 
Exodus 6,1
Biblický odkaz: 
Exodus 7,19–25
Biblický odkaz: 
Exodus 10,1–9
10,00Kč

Obrázek mohou děti zpracovat až po vyprávění. O tom, co přineslo jednání Mojžíše a Árona izraelcům a co egypťanům můžete nejdřív společně mluvit. Důležité je nepředbíhat děj, soustředit se na bezprostřední důsledek vyjednávání s faraonem. Děti potom samostatně odpoví na otázku: „K čemu bylo vyjednávání dobré?“ Odpovědi si společně přečtěte a mluvte o nich.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem

19 Poroba Izraele a narození Mojžíše

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
19
Biblický odkaz: 
Exodus 2,1–10
10,00Kč

K práci s obrázkem budete potřebovat ještě staré noviny.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Porodní báby, narození a záchrana Mojžíše
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otroctví Izraele a narození Mojžíše

17 Josef v Egyptě

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
17
Biblický odkaz: 
Genesis 39–41
10,00Kč

Obrázek lze použít po vyprávění, aby podle něho děti našly Josefovu cestu. Nebo jej můžete použít během vyprávění – po každém úseku příběhu si děti vyhledají cestu od jedné scény ke druhé.
Do bludiště je možné doplňovat další slova, označující dobrou nebo bludnou cestu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JOSEF V EGYPTĚ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef jako superhrdina

16 Josef a jeho bratři

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
16
Biblický odkaz: 
Genesis 37,1–36
10,00Kč

Zhotovením papírové figurky Josefa a jeho roucha můžete hodinu začít ( Děti při tom mohou spolupracovat – mladší pestře omalují roucha, starší figurky vystříhají a slepí. ). Příběh potom můžete vyprávět jako osvětlení toho, jaký význam v něm roucho má a proč je děti vyráběly.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JOSEF A JEHO BRATŘI
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef a rodina

15 Jákobův návrat

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
15
Biblický odkaz: 
Genesis 32,4–31
Biblický odkaz: 
Genesis 33,1–17
10,00Kč

Ke splnění úkolu z obrázku potřebují děti příběh znát, proto je určen na závěr hodiny. V motivačním rozhovoru ovšem můžete mluvit o tom, co vede ke smíření a co smíření znamená, a využít přitom možností z potoka Jabok.
Menší děti mohou už během vyprávění obrázek omalovávat.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOBŮV NÁVRAT
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zápas u Jaboku, Smíření s Ezauem
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákobův návrat

14 Jákob na útěku

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
14
Biblický odkaz: 
Genesis 28,10–15
10,00Kč

Plastickou vystřihovánku „Jákobova žebříku“ můžete vytvořit buď po vyprávění nebo uprostřed – 1.část: Jákob v Bét-el; 2.část: zhotovení vystřihovánky; 3.část: jak se slib naplňuje: Jákob u Lábana.
Výtvarně nadané děti mohou také do mezer žebříku nakreslit obrázkový seriál o Jákobově pobytu u Lábana.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOB NA ÚTĚKU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob na útěku
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši

12 Spory o studně

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
12
Biblický odkaz: 
Genesis 26,12–17
Biblický odkaz: 
Genesis 26,24–25
10,00Kč

Otázkou z obrázku můžete uvést počáteční rozhovor a mluvit o alternativách, které nabízí: K čemu vedou? Mají něco společného? Jaké jsou jiné možnosti? Na rozhovor navážete vyprávění o Izákovi.
Na základě vyprávění potom děti obrázek dokreslí buď přímo na hodině nebo doma.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
SPORY O STUDNĚ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Páté přikázání: Cti své rodiče.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Izák hledá své místo pro život

10 Obětování Izáka

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
10
Biblický odkaz: 
Genesis 22,1–19
10,00Kč

Obrázek mohou děti dokreslit na začátku jako součást motivačního uvedení, na které naváže vyprávění biblického příběhu. Nad obrázky lze mluvit třeba o tom, zda se věcí vzdávaly už se záměrem něco získat, nebo zda byl zisk nečekaným překvapení a pak vyprávět, jak to bylo v případě Abrahama.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
OBĚTOVÁNÍ IZÁKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Darovaná budoucnost
Syndikovat obsah