Školní

PETROVO ZAPŘENÍ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,54–62
Datum přípravy: 
Ne, 20/05/2012
Ž 51,6-Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.
 
liturgické čtení- L 22,54-62
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
36 Petrovo zapření
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)
Odkaz na píseň: 
Ó Beránku nevinný (EZ322)
Odkaz na píseň: 
Vstal Kristus (EZ668)

CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,31–50
Datum přípravy: 
Ne, 13/05/2012
Žalm 5,2-3  Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.
Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!
 
liturgické čtení-L 22,39-46
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
35 Cesta do Getsemane a zatčení
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Kristus, příklad pokory (EZ311)
Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Hořká byla noc (SV73)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)

JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE

Původ materiálu: 
Marie Medková
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,1–30
Datum přípravy: 
Ne, 06/05/2012
Žalm  55,13-14; 23- Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; nade mne se nevypíná ten, který mě nenávidí, před tím bych se ukryl,  jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel! Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil..
 
liturgické čtení-L 22,1-8
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
34 Jidášova úmluva a poslední večeře
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (EZ683)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)

PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH

Původ materiálu: 
Pavel Jánošík
Biblický oddíl: 
Lukáš 20,9–19
Datum přípravy: 
Ne, 29/04/2012
Žalm 118,22-23 Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky.
 
liturgické čtení -L 22,1-8
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
33 Podobenství o zlých vinařích
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
My vyznáváme (EZ605)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)

Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek nad chrámem

Původ materiálu: 
Pavel Prejda
Biblický oddíl: 
Lukáš 19,28–41
Biblický oddíl: 
Lukáš 13,33–35
Biblický oddíl: 
Lukáš 21,5–6
Datum přípravy: 
Ne, 22/04/2012
 
Žalmy 118,26-27a  Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo.
 
liturgické čtění-L 19,35-40 
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
32 Vjezd do Jeruzaléma
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Kamení (SV2)
Odkaz na píseň: 
Vše, co má dýchání (BTS16)
Odkaz na píseň: 
Žalm 150 (SV65)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)

ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM

Původ materiálu: 
Jan Keřkovský
Biblický oddíl: 
Jan 12,20–30
Datum přípravy: 
Ne, 08/04/2012
Ž 27,1 – Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
 
Liturgické čtení-J 12,20-26
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V 3 Odpověď řeckým poutníkům

JEŽÍŠ A ZACHEUS

Původ materiálu: 
Pavel Prejda
Biblický oddíl: 
Lukáš 19,1–10
Datum přípravy: 
Ne, 15/04/2012
Ž 51,12 + 16b-Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.
 
Liturgické čtení-L 19,1-6
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
31 Ježíš a Zacheus
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Ženeme se sami (SV408)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

FARIZEUS A CELNÍK

Původ materiálu: 
Pavel Janošík
Biblický oddíl: 
Lukáš 18,9–14
Datum přípravy: 
Ne, 01/04/2012
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost (1Pt 5,5)
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
- modlitba(doporučení: výklad pojmu v Biblickém slovníku od J.J.von Almen. s.145.)
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
30 Farizeus a celník
Odkaz na píseň: 
Prosba (BTS34)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)
Odkaz na píseň: 
Svou oslav Pána písní (EZ191)
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (BTS44)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Ach, Bože náš (EZ497)

PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 15,1–32
Datum přípravy: 
Ne, 18/03/2012
Ž 51,14-Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.
 
Liturgické čtení-L 15,1-7
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
28 Podobenství o nalezených

O HOSTINÁCH A HOSTINĚ

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 14,7–11
Datum přípravy: 
Ne, 11/03/2012
Ž 145,15 - 16-Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
 
Liturgické čtení-L 14,7-11
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
27 O hostinách a hostině
Syndikovat obsah