Předškolní

Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů)

Původ materiálu: 
Alexandra Hauserová
Biblický oddíl: 
Jan 4,1–26
Biblický oddíl: 
Žalmy 36,6–10
Biblický oddíl: 
Izajáš 12,2–3
Biblický oddíl: 
Přísloví 25,24–28
Datum přípravy: 
Út, 19/01/2021

Téma

Ježíš překračuje náboženské (i rasové) předsudky svého okolí. Všichni potřebujeme někde čerpat síly a stejně tak všichni potřebujeme odpuštění.

Podobenství o rozsévačovi

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Matouš 13,3–9
Biblický oddíl: 
Matouš 13,18–23
Biblický oddíl: 
Marek 4,1–9
Biblický oddíl: 
Lukáš 8,4–8
Datum přípravy: 
Ne, 17/01/2021

Téma

Ježíšovo slovo do nás zasévá zrnka naděje.

Čekáme, že Kristus přijde znovu.

Cíle

Děti si uvědomí, že slovo je silné, že Boží slovo o naději nás ovlivňuje v každé malé věci. Úloha se zabývá silou slova, i použité metody jsou proto postaveny na slovech.


Pro učitele

Biblické texty

Mt 13,3–9.18–23 (par. Mk 4,1–9; L 8,4–8);

Iz 6,10; Ž 130,5

Podobenství o hostině

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 14,16–24
Biblický oddíl: 
Matouš 20,1–10
Datum přípravy: 
Ne, 10/01/2021

Téma

Pozvání k naději.

Čekáme, že Kristus přijde znovu.

Cíle

Všechny tři části úlohy směřují k tomu, že přijmout pozvání stojí za to a je na co se těšit.

Jan Křtitel a Ježíšův křest

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková
Biblický oddíl: 
Lukáš 3,1–17
Biblický oddíl: 
Marek 1,2–11
Biblický oddíl: 
Jan 1,6–8
Datum přípravy: 
St, 06/01/2021

Téma

Boží návštěva, příchod Mesiáše vyžaduje přípravu — narovnání cesty, vztahů, víry.

Jan Křtitel ukazuje svými slovy i činy na Ježíše. Ježíšův křest znamená Boží blízkost lidem.

Svatba v Káně galilejské

Původ materiálu: 
Constance Šimonovská
Biblický oddíl: 
Jan 2,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 03/01/2021

Téma

Ježíš vrátí radost.

Čekáme, že Kristus přijde znovu.

Neplodný fíkovník (nový občanský rok)

Původ materiálu: 
Gabriela Horáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 13,6–9
Datum přípravy: 
Pá, 01/01/2021

Téma

Ježíš je ten, kdo se za nás přimlouvá a probouzí v nás mízu, sílu, nést dobré ovoce.

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Původ materiálu: 
Rut Kučerová
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,41–23,52
Datum přípravy: 
Čt, 31/12/2020

Téma

Boží blízkost.

Cíle

  • Pro předškolní děti: V Boží blízkosti je mi dobře jako v blízkosti tatínka a maminky.
  • Pro starší děti: Kde můžeme Ježíše nalézt.

Pro učitele

Biblický text

L 2,41–52

Štěpán

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Skutky 6,8–7,60
Datum přípravy: 
So, 26/12/2020

Téma

Štěpán jako první člověk pro svou víru v Krista položil život. Ve své osobní porážce měl před očima vítěze — vzkříšeného Ježíše v nebi. Ten, který byl v Betlémě uvítán jako král, nyní skutečně vládne ve svém království.

Čekání na příchod mesiáše

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Izajáš 10,1–5
Biblický oddíl: 
Izajáš 10,6–10
Datum přípravy: 
Ne, 29/11/2020

Téma

Starozákonní lid Izrael měl naději pro budoucnost a dal si práci s jejím opracováním. Očekával, že Bůh projeví věrnost svému lidu, pošle mu pomoc a od Boha přijde požehnaný panovník, který napraví poměry na zemi. Ježíš přichází do atmosféry očekávání a vyhlížení.

Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Celé věky čekaly (SV28)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Dávno je to (EZ651)
Syndikovat obsah