Předškolní

Svatba v Káně galilejské

Původ materiálu: 
Constance Šimonovská
Biblický oddíl: 
Jan 2,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 03/01/2021

Téma

Ježíš vrátí radost.

Čekáme, že Kristus přijde znovu.

Neplodný fíkovník (nový občanský rok)

Původ materiálu: 
Gabriela Horáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 13,6–9
Datum přípravy: 
Pá, 01/01/2021

Téma

Ježíš je ten, kdo se za nás přimlouvá a probouzí v nás mízu, sílu, nést dobré ovoce.

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Původ materiálu: 
Rut Kučerová
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,41–23,52
Datum přípravy: 
Čt, 31/12/2020

Téma

Boží blízkost.

Cíle

  • Pro předškolní děti: V Boží blízkosti je mi dobře jako v blízkosti tatínka a maminky.
  • Pro starší děti: Kde můžeme Ježíše nalézt.

Pro učitele

Biblický text

L 2,41–52

Štěpán

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Skutky 6,8–7,60
Datum přípravy: 
So, 26/12/2020

Téma

Štěpán jako první člověk pro svou víru v Krista položil život. Ve své osobní porážce měl před očima vítěze — vzkříšeného Ježíše v nebi. Ten, který byl v Betlémě uvítán jako král, nyní skutečně vládne ve svém království.

Čekání na příchod mesiáše

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Izajáš 10,1–5
Biblický oddíl: 
Izajáš 10,6–10
Datum přípravy: 
Ne, 29/11/2020

Téma

Starozákonní lid Izrael měl naději pro budoucnost a dal si práci s jejím opracováním. Očekával, že Bůh projeví věrnost svému lidu, pošle mu pomoc a od Boha přijde požehnaný panovník, který napraví poměry na zemi. Ježíš přichází do atmosféry očekávání a vyhlížení.

Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Celé věky čekaly (SV28)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Dávno je to (EZ651)

Vděčnost deseti malomocných

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Lukáš 17,10–19
Datum přípravy: 
Ne, 25/10/2020

Téma

vděčnost

Odkaz na pracovní list: 
29 Uzdravení deseti malomocných
Odkaz na píseň: 
Díky (BTS20)
Odkaz na píseň: 
Písnička díků (BTS18)
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (BTS28)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Za dobrodiní tvé (BTS51)

Není vzkříšení

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 20,27–40
Biblický oddíl: 
Žalmy 23
Biblický oddíl: 
Jan 14,1–6
Biblický oddíl: 
Zjevení 21
Datum přípravy: 
Ne, 22/11/2020

Téma

Jakou naději máme ve smrti?

Cíle

Konfrontovat představy dětí a představy Ježíše, Bible. Společně „unést“ vědomí, že naše představy o tom, co bude po smrti, nejsou víc než představy. Spokojit se s důvěrou.


Pro učitele

Biblické texty

L 20,27–40; Ž 23; J 14,1–6; Zj 21

Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Kdo bude v nebi žít (SV145)
Odkaz na píseň: 
Neboj se (SV154)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)

Boháč a stodoly

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 12,13–21
Biblický oddíl: 
Lukáš 9,24
Datum přípravy: 
Ne, 08/11/2020

Téma

Uvidět jedinečnost života pod zorným úhlem smrti. Připomenout si vděčnost přítomné chvíle a radost teď a tady.

Cíle

Uvědomit si, že smrt je součástí našeho života. Najít si díky tomuto vědomí nový vztah k vlastnímu životu. Vytvořit prostor pro rozhovor, na čem v životě doopravdy záleží.

Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Pan Maňátko (SV263)
Odkaz na píseň: 
Radujte se v Pánu vždy (EZ686)

Vzkříšení Lazara

Původ materiálu: 
David Najbrt
Biblický oddíl: 
Jan 11,1–47
Biblický oddíl: 
2 Korintským 5,14–21
Biblický oddíl: 
Matouš 11,5
Biblický oddíl: 
Lukáš 7,22
Biblický oddíl: 
Matouš 9,18–26
Biblický oddíl: 
Marek 5,21–43
Biblický oddíl: 
Lukáš 8,40–56
Biblický oddíl: 
Lukáš 7,11–16
Datum přípravy: 
Ne, 15/11/2020

Téma

Pán Ježíš vzkřísil z lásky Lazara a evangelista Jan to zapsal, abychom i my věřili, že vzkříšení se týká i nás.

I když se smrt zdá jako konec všeho, pro Pána Boha a jeho lásku k nám to není překážka.

Syndikovat obsah