Předškolní

Ježíšovo pokušení na poušti

Původ materiálu: 
Marek Zikmund
Biblický oddíl: 
Matouš 4,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 21/02/2021

Téma

  • Půst jako doba pokání. Spolu, i každý sám se má soustředit na Pána Ježíše Krista, přijmout čtyřicet dnů jako čas přípravy na velikonoční oslavu Vzkříšení.
  • Středem pozornosti této neděle je Ježíš, který odolává v zápase se satanem.

Cíle

  • Předškolní děti si uvědomí Boží lásku, která se projevila v Ježíši Kristu a zve nás k následování.
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Dnes tebe volá Pan (SV52)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (BTS38)

Popeleční středa

Původ materiálu: 
Marek Zikmund
Biblický oddíl: 
Jonáš 1–3
Datum přípravy: 
Ne, 14/02/2021

Téma

Začátek postní doby se symbolikou popela jako znamení pomíjivosti a pokání.

Odkaz na pracovní list: 
20 Jonáš
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Poslal Bůh anděla (SV264)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
V pokoře srdce svého (EZ502)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (BTS92)
Odkaz na píseň: 
Jonáš (BTS54)

Rut — vztah k cizincům

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Rút 2–3
Biblický oddíl: 
Leviticus 19,33
Datum přípravy: 
Ne, 14/02/2021

Téma

Co s námi dělají cizinci a příchozí

Odkaz na pracovní list: 
39 Růt - st
Odkaz na pracovní list: 
39 Rút

Milosrdný Samařan

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Lukáš 10,25–37
Biblický oddíl: 
Leviticus 19,18
Biblický oddíl: 
Leviticus 25,11–18
Biblický oddíl: 
Matouš 5,43–44
Biblický oddíl: 
Matouš 22,34–40
Biblický oddíl: 
Marek 12,28–34
Biblický oddíl: 
Římanům 13,8–10
Biblický oddíl: 
Galatským 5,14
Biblický oddíl: 
List Jakubův 2,8
Biblický oddíl: 
1 Janova 5,1–8
Datum přípravy: 
Ne, 07/02/2021

Téma

Přiblížit se druhému člověku a být milosrdný má v Božích očích budoucnost.

Odkaz na pracovní list: 
14 Dát se pohnout milosrdenstvím
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Ubi caritas (SV467)
Odkaz na píseň: 
Milosrdný samaritán (SV405)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (BTS42)

Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst

Původ materiálu: 
Daniel Matějka ml.
Biblický oddíl: 
Marek 6,30–44
Datum přípravy: 
Ne, 31/01/2021

Téma

  • I když nám připadá, že sami máme málo, můžeme pomáhat.
  • Rozdělení se s druhým jako nástroj pomoci i růstu společenství.
  • Křesťanská služba druhým se týká celého člověka i s jeho tělesnou nouzí.

Cíle

  • Děti chceme vést k důvěře, že Boží moc dokáže vykonat mnohé i s málem, které máme.
  • Děti se naučí, že umění se rozdělit může být základem společenství a kamarádství.
Odkaz na píseň: 
Čeho třeba (SV412)
Odkaz na píseň: 
Modlitba Tomáše Moora (SV56)
Odkaz na píseň: 
Pane, slyš náš hlas (SV248)
Odkaz na píseň: 
Někdo mně vede za ruku (SV210)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Pán je má síla (SV242)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (EZ683)

Svěřené talenty

Původ materiálu: 
Constance Šimonovská
Biblický oddíl: 
Matouš 25,14–30
Datum přípravy: 
Ne, 24/01/2021

Téma

Použít svoje dary k dobrému.

Čekáme, že Kristus přijde znovu.

Cíle

Děti si uvědomí, že každé z nich má různé schopnosti, rozlišná obdarování, že je to tak dobře, a že za ně mohou být vděčné. Nikdo není bez „talentu“, bez obdarování. Děti mají poznat, že nejde o to, kdo má nejvíc, kdo je nejlepší, ale o to svoje obdarování smysluplně používat, získat k tomu odvahu a nápady.


Pro učitele

Biblický text

Mt 25,14–30

Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů)

Původ materiálu: 
Alexandra Hauserová
Biblický oddíl: 
Jan 4,1–26
Biblický oddíl: 
Žalmy 36,6–10
Biblický oddíl: 
Izajáš 12,2–3
Biblický oddíl: 
Přísloví 25,24–28
Datum přípravy: 
Út, 19/01/2021

Téma

Ježíš překračuje náboženské (i rasové) předsudky svého okolí. Všichni potřebujeme někde čerpat síly a stejně tak všichni potřebujeme odpuštění.

Podobenství o rozsévačovi

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Matouš 13,3–9
Biblický oddíl: 
Matouš 13,18–23
Biblický oddíl: 
Marek 4,1–9
Biblický oddíl: 
Lukáš 8,4–8
Datum přípravy: 
Ne, 17/01/2021

Téma

Ježíšovo slovo do nás zasévá zrnka naděje.

Čekáme, že Kristus přijde znovu.

Cíle

Děti si uvědomí, že slovo je silné, že Boží slovo o naději nás ovlivňuje v každé malé věci. Úloha se zabývá silou slova, i použité metody jsou proto postaveny na slovech.


Pro učitele

Biblické texty

Mt 13,3–9.18–23 (par. Mk 4,1–9; L 8,4–8);

Iz 6,10; Ž 130,5

Podobenství o hostině

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 14,16–24
Biblický oddíl: 
Matouš 20,1–10
Datum přípravy: 
Ne, 10/01/2021

Téma

Pozvání k naději.

Čekáme, že Kristus přijde znovu.

Cíle

Všechny tři části úlohy směřují k tomu, že přijmout pozvání stojí za to a je na co se těšit.

Jan Křtitel a Ježíšův křest

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková
Biblický oddíl: 
Lukáš 3,1–17
Biblický oddíl: 
Marek 1,2–11
Biblický oddíl: 
Jan 1,6–8
Datum přípravy: 
St, 06/01/2021

Téma

Boží návštěva, příchod Mesiáše vyžaduje přípravu — narovnání cesty, vztahů, víry.

Jan Křtitel ukazuje svými slovy i činy na Ježíše. Ježíšův křest znamená Boží blízkost lidem.

Syndikovat obsah