Předškolní

Nechte děti přicházet

Původ materiálu: 
Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Matouš 19,13–15
Biblický oddíl: 
Matouš 21,15–16
Biblický oddíl: 
Marek 10,13–16
Biblický oddíl: 
Lukáš 18,15–17
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 6,4–7
Datum přípravy: 
Ne, 06/09/2020

Téma

K Ježíši přinášejí rodiče i malé děti, i když je učedníci odhánějí. Ježíš se jich zastává a žehná jim.

Cíle

Děti se ujistí, že pro Ježíše jsou stejně důležité jako dospělí, že i ony patří spolu s nimi k bohoslužbám, do kostela, do sboru. Budou přemýšlet o tom, proč je dobré k Ježíši přicházet a co se společně můžeme učit.

Krédo (katechetická příručka 2013/2014 - elektronická verze ke stažení)

Katechetická příručka (nejen) pro učitele nedělních škol a náboženství, závěrečná část výkladů pro školní rok 2013/2014 (Desatero, Modlitba Páně a Apoštolské vyznání).
40,00Kč

Jonáš - obrázky k příběhu

Původ materiálu: 
Tereza Ženatá
Biblický odkaz: 
Jonáš 1,1–4,11
10,00Kč
Jonáš - obrázky k příběhu.
Obrázky lze využít jako komix nebo jako ilustraci při vyprávění. 
Po vyprávění nebo při opakování mohou děti příběh složit, jak šly jednotlvé obrazy za sebou.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI

Abraham - Poutník

Původ materiálu: 
Tereza Ženatá, Filip Ženatý
Biblický odkaz: 
Genesis 12
10,00Kč
Abraham - potník. Omalovánka. Do vaku na putníkových zádech si děti mohou namalovat, co by si vzaly s sebou na dalekou cestu.
 
Možnost využití pro mladší škoní věk:
Při motivačním rozhovoru se dětí zeptáte, jaké mají nejraději hračky. Tři nejoblíbenější napíšou na papírek.
 
Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Víra podle Abrahama
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POVOLÁNÍ ABRAMA

A život věčný

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Zjevení 21
Datum přípravy: 
Ne, 28/06/2020

Téma

Náš cíl je u Boha.

Cíle

  • Děti si povídají o tom, co bude — krásný Boží svět — na základě písničky podle Izajášova proroctví.
  • Děti si uvědomí, že život věčný neznamená žít věčně, ale jde o to, že nám Bůh chystá dobré a krásné věci.
  • Děti čtou text ze Zjevení a učí se pracovat s představami a obrazy věčného života, propojují se svým dneškem.

Pro učitele

Biblický text: Zj 21

Odkaz na píseň: 
Až svatí půjdou (SV12)
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Kamení (SV2)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Čekám na to stále (SV35)
Odkaz na píseň: 
Kdo bude v nebi žít (SV145)
Odkaz na píseň: 
Přijď království tvé (SV280)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)

Těla z mrtvých vzkříšení

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Izajáš 43,1–5
Biblický oddíl: 
1 Korintským 15,20–22
Datum přípravy: 
Ne, 21/06/2020

Téma

Naše budoucnost je v Božích rukou. Můžeme se spolehnout na to, že jako Bůh vzkřísil Ježíše, vzkřísí i nás.

Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
A pak jsi šel (SV1)
Odkaz na píseň: 
Haleluja zpívej (SV90)
Odkaz na píseň: 
Úžasná láska (SV108)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (SV166)
Odkaz na píseň: 
Někdo mně vede za ruku (SV210)
Odkaz na píseň: 
Z přetěžkého kříže (EZ695)

Hříchů odpuštění

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Lukáš 19
Datum přípravy: 
Ne, 14/06/2020

Téma

Ježíš Kristus nám odpuštěním hříchů dává nový začátek.

Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (SV363)

Svatých obcování

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Židům 12,1–2
Biblický oddíl: 
Židům 11
Biblický oddíl: 
Skutky 2,37–47
Datum přípravy: 
Ne, 07/06/2020

Téma

Církev jako společenství solidarity a sounáležitosti — rodina Boží poskytuje oporu ve všech oblastech života.

Svatou církev obecnou

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Skutky 2,37–47
Datum přípravy: 
Ne, 31/05/2020

Téma

Církev je první, ale ne poslední krok Ducha svatého. Církev je tvořena lidmi a posvěcována Bohem. Církev je společenství Kristových svědků.

Odkaz na píseň: 
Jděte dál (SV114)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Jak dobré a utěšené (SV422)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)

Odkud přijde soudit živé i mrtvé

Původ materiálu: 
Alena a Jan Tkadlečkovi
Biblický oddíl: 
Matouš 25,31–46
Datum přípravy: 
Ne, 17/05/2020

Téma

Při Kristově druhém příchodu bude odhaleno a zhodnoceno všechno, co se kdy na světě dělo. Už teď ale víme, že to nejdůležitější je vztah k lidem v nouzi.

Odkaz na píseň: 
Až přijdeš Pane znova (SV10)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Viděl jsem tě Pane (SV370)
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Blues (SV26)
Syndikovat obsah