Předškolní

Jákobova a Josefova smrt a pohřeb

Původ materiálu: 
David Najbrt
Biblický oddíl: 
Genesis 49,28–50,26
Biblický oddíl: 
Genesis 12,1–3
Biblický oddíl: 
Genesis 45,6
Biblický oddíl: 
Genesis 45,11
Biblický oddíl: 
Genesis 45,28
Biblický oddíl: 
Genesis 46,3–4
Biblický oddíl: 
Genesis 47,29–31
Biblický oddíl: 
Genesis 49,1–28
Biblický oddíl: 
Exodus 13,19
Biblický oddíl: 
Jozue 24,32
Datum přípravy: 
Ne, 01/11/2020

Téma

Při pohřbu se lidé loučí se svým blízkým člověkem, společně jako jeho rodina a přátelé, prožívají smutek nad ztrátou vztahu, připomínají si vděčně Boží požehnání v jeho životě a naději nového setkání.

Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (EZ178)
Odkaz na píseň: 
Ó ujmi ruku moji (EZ559)
Odkaz na píseň: 
Z tvé ruky, Pane můj (EZ636)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Pan Maňátko (SV263)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)

Zacheus (den reformace)

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Lukáš 19,1–10
Biblický oddíl: 
Efezským 2,8–9
Datum přípravy: 
So, 31/10/2020

Téma

Milost k nám přichází a proměňuje náš život.

Odkaz na pracovní list: 
31 Ježíš a Zacheus
Odkaz na píseň: 
Ženeme se sami (SV408)
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)

Co člověka znesvěcuje a co ho činí svatým

Původ materiálu: 
Martina Kadlecová
Biblický oddíl: 
Marek 7,18–23
Biblický oddíl: 
1 Timoteovi 4,3–4
Biblický oddíl: 
Leviticus 11
Datum přípravy: 
Ne, 18/10/2020

Téma

  • Ježíš se ostře vymezuje proti tomu, že by člověk mohl být označen za nečistého a hříšného už jen tím, že si před jídlem obřadně neomyje ruce; tím, co jí, nebo tím, že se setká s pohanem.
  • Ježíš odmítá, že by pokrm mohl člověka znečistit, tj. nábožensky diskvalifikovat, a oddělit ho od Boha a bránit mu v přístupu k němu.

Cíle

Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)

O zabezpečení života

Původ materiálu: 
Jonatan Hudec
Biblický oddíl: 
Lukáš 12,22–34
Datum přípravy: 
Ne, 11/10/2020

Téma

Lidé se často zabývají jen základními potřebami, ale k životu je potřeba víc než jen jídlo a ošacení. Žít znamená víc než jen dýchat a hýbat se.

Odkaz na píseň: 
Hledejte především (SV61)
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)

Na počátku

Původ materiálu: 
Jonatan Hudec
Biblický oddíl: 
Genesis 1,1–2,3
Datum přípravy: 
Ne, 04/10/2020

Téma

Báseň o počátku světa nevypráví o tom, jak svět vznikl, ale k čemu vznikl. Všechno s čím se v životě ve světě kolem nás potkáváme, v nás může vzbuzovat velký údiv a také vděčnost za celé stvoření.

Odkaz na píseň: 
Bůh je naše radost (SV22)
Odkaz na píseň: 
Díky za večer (SV46)
Odkaz na píseň: 
Laudato sii (SV172)
Odkaz na píseň: 
Pane, slyš náš hlas (SV248)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)
Odkaz na píseň: 
Proč svítí sluníčko (BTS12)
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (EZ178)

Šalomoun

Původ materiálu: 
Daniel Heller
Biblický oddíl: 
1 Královská 2,1–4
Biblický oddíl: 
1 Královská 2,5–12
Biblický oddíl: 
1 Královská 3,1–28
Biblický oddíl: 
1 Královská 6,11–13
Biblický oddíl: 
1 Královská 8,10–61
Biblický oddíl: 
1 Královská 11,1–6
Biblický oddíl: 
1 Královská 11,13–43
Datum přípravy: 
Ne, 27/09/2020

Téma

V celku škola, učení se životu. Jak mám žít? Co je v životě důležité?

Odkaz na pracovní list: 
13 Šalomounova moudrost a sláva - st
Odkaz na pracovní list: 
13 Salomounova moudrost a sláva
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Ozvi se, Pane můj (EZ440)
Odkaz na píseň: 
Srdcem celým tebe, Pane (EZ138)

Bohatý mládenec

Původ materiálu: 
Daniel Heller
Biblický oddíl: 
Matouš 19,16–26
Biblický oddíl: 
Marek 10,17–22
Datum přípravy: 
Ne, 20/09/2020

Téma

Co je v životě důležité?

Odkaz na pracovní list: 
26 O bohatém mladíkovi

Církevní rok — první díl (katechetická příručka 2014/2015 - elektronická verze ke stažení)

Katechetická příručka (nejen) pro učitele nedělních škol a náboženství, první část výkladů pro školní rok 204/2015.
35,00Kč

Opakování Desatera

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 5
Biblický oddíl: 
Micheáš 6,8
Biblický oddíl: 
2 Královská 22–23
Datum přípravy: 
Ne, 13/09/2020

Téma

Tóra nás učí nezapomínat, co je dobré.

Odkaz na pracovní list: 
0/1 Preambule
Odkaz na pracovní list: 
0/2 Preambule
Odkaz na pracovní list: 
30 Závěr Mojžíšova života - st
Odkaz na pracovní list: 
26 Jóšijáš král reformátor - st
Odkaz na pracovní list: 
26 Jošijáš - král reformátor
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Moudrosti poklad z nebe (EZ446)

Vánoční krize

Naprosto crazy netradiční hra na motivy vánoc a krize. V podstatě vůbec nedoporučuju hrát. :-)

Autor: 
Štěpán Brodský
Rok vzniku: 
2011
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Syndikovat obsah