Dvakrát měř, jednou věř - průvodce světem víry pro náctileté

Vítejte na stránkách pro uživatele Pracovních listů pro katechezi, určených především pro práci s konfirmandy. Chtěli bychom zde spolu s vámi sdílet další náměty k práci s Pracovními listy, postupy, které se při práci osvědčily, i upozornění, které pasáže jsou složitější nebo vyžadují přípravu. Můžete zde umístit odkazy na související webové stránky, přidat nápady, jak práci s tématem rozšířit nebo ilustrovat, můžete zde dát k dispozici i materiály vlastní. Související materiál v souboru můžete přiložit v komentáři k tématu.

M4 Augustin

M5 Mnišství

M6 Papežství

M7 Konstantin a Metoděj

M8 Velké schizma

M9 Křížové výpravy

M10 Valdenští

M11 František z Asissi

M12 Jan Hus

M13 Jakoubek ze Stříbra