Písnička k příběhům o Davidovi

S mesiášem na útěku

Písnička o Davidovi ze stejnojmenného tábora

Melodie - podle Svítá 23

Ref:

Bůh je záštita má,...
s ním nemusím se bát

 

Jeden biceps ukazuje,
druhý výškou ohromuje,
další reklamní má vzhled,
Bůh však k srdci hledí teď.

Goliáš se naparuje,
ruku s mečem rozpřahuje.
Malý David s vírou jde
tu obludu zabije.

Oknem utíká teď David,
když ho Saul chce pořád zabít.
Ráda však ho Míkol má,
statečně se zachová.

Žárlivost je hrozná nemoc,
zvlášť když králi jde jen o moc.
Však přátelství zvítězí
nad Saulovou závistí.

V chrámu David chleba hledá,
šílený musí být - běda!
Záštitou se potom stal,
když chudáky posbíral.

„Svévole je svévolníků,
nedám zlobě svoji ruku,“
říká David - štvanec sám,
Saul je z toho vylekán.

Když Nábal hned neposlechne,
David se náramně vztekne.
Běsnícího zbojníka
zchladí krásná Abigail.

Cílová skupina

Druh nápadu do nápadníku