Školní

Tvůrčí síla slitování

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Exodus 33
Biblický oddíl: 
Exodus 34,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 27/03/2016

Téma

Tvůrčí síla slitování aneb porušení smlouvy a co s tím dělat.

Modlářství lidu

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Exodus 32
Biblický oddíl: 
Exodus 20,3–6
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 9,7–21
Datum přípravy: 
Ne, 20/03/2016

Téma

Boží skrytost versus Boží viditelnost jako trvalé pokušení

Odkaz na pracovní list: 
26 Modlářství lidu
Odkaz na pracovní list: 
26 Modlářství lidu - st

Dar Zákona na Sínaji

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Exodus 19,1–25
Biblický oddíl: 
Exodus 20,1–17
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 5,6–21
Datum přípravy: 
Ne, 13/03/2016

Téma

Desatero jako dar a pomoc, ne jako omezení

Odkaz na pracovní list: 
25 Smlouva na Sinaji
Odkaz na pracovní list: 
25 Smlouva na Sinaji - st

Na cestě pouští

Původ materiálu: 
Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Exodus 16,1–17,7
Datum přípravy: 
Ne, 06/03/2016

Téma

Důvěra a vděčnost proti nadávání a reptání

Cíle

  • Děti budou přemýšlet o tom, co všechno nutně potřebujeme k životu.
  • Děti uslyší, že Pán Bůh ví, co potřebujeme, a stará se o nás.
  • Děti si uvědomí, za co můžeme být vděční.

27.1 Pro učitele

Biblický text: Ex 16–17,7

Odkaz na pracovní list: 
24 Na cestě pouští
Odkaz na pracovní list: 
24 Na cestě pouští - st

Přechod Rudého moře

Původ materiálu: 
Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Exodus 14–15
Datum přípravy: 
Ne, 28/02/2016

Téma

Záchrana ve strachu a ohrožení

Odkaz na pracovní list: 
11 Přechod přes rákosové moře
Odkaz na pracovní list: 
23 Přechod Rudého moře
Odkaz na pracovní list: 
23 Přechod Rudého moře - st

Hod beránka a vyvedení z Egypta

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Exodus 1,11
Biblický oddíl: 
Exodus 12,1–36
Datum přípravy: 
Ne, 21/02/2016

Téma

Série egyptských ran vrcholí největší pohromou smrtí prvorozených. Izraelci jsou jí uchráněni při velikonočním hodu beránka. Teprve tato rána dolehne na faraónovo srdce a vladař Izraelce propustí, aby slavili bohoslužbu a sloužili Hospodinu.

Odkaz na pracovní list: 
22 Hod beránka a vyvedení z Egypta
Odkaz na pracovní list: 
22 Hod beránka a vyvedení z Egypta - st
Odkaz na píseň: 
Svobodná zem (SV288)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)

Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Exodus 4,29–11,5
Biblický oddíl: 
Exodus 5,1–6,1
Biblický oddíl: 
Exodus 8,12–15
Datum přípravy: 
Ne, 14/02/2016

Téma

Mojžíš u faraóna marně usiluje o uvolnění Izraelců z egyptské roboty k vykonání bohoslužby. Do sporu se jako zastánce zotročených vkládá samotný Bůh.

Cíle

Sdělit, že ne vždy se lze na dobrých cílech s protivníkem rozumně domluvit a že v zápase se zlem je pak nutné užít i tvrdší způsoby boje. Rozhodnost ozřejmit dětem na příkladu egyptských ran.

Odkaz na pracovní list: 
21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem
Odkaz na píseň: 
Vstoupí Mojžíš (SV380)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)

Mojžíš na Orébu

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Exodus 2,11–4,16
Datum přípravy: 
Ne, 07/02/2016

Téma

Hospodin vidí a slyší utrpení svého lidu.

Odkaz na pracovní list: 
20 Mojžíš na Orébě
Odkaz na pracovní list: 
20 Mojžíš povolán k záchraně - st
Odkaz na pracovní list: 
09 Hořící keř
Odkaz na pracovní list: 
2/1 Jenž jsi v nebesích - Hořící keř

Otroctví Izraele a narození Mojžíše

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Exodus 1,7–2,10
Datum přípravy: 
Ne, 31/01/2016

Téma

Kdo je doopravdy silný.

Odkaz na pracovní list: 
08 Narození Mojžíše
Odkaz na pracovní list: 
19 Poroba Izraele a narození Mojžíše

Vánoce na pumpě

Autor: 
podle Michala Kitty - Hana Šormová
Rok vzniku: 
2014
Přiložený soubor: 
Syndikovat obsah