Dvakrát měř, jednou věř - průvodce světem víry pro náctileté

Vítejte na stránkách pro uživatele Pracovních listů pro katechezi, určených především pro práci s konfirmandy. Chtěli bychom zde spolu s vámi sdílet další náměty k práci s Pracovními listy, postupy, které se při práci osvědčily, i upozornění, které pasáže jsou složitější nebo vyžadují přípravu. Můžete zde umístit odkazy na související webové stránky, přidat nápady, jak práci s tématem rozšířit nebo ilustrovat, můžete zde dát k dispozici i materiály vlastní. Související materiál v souboru můžete přiložit v komentáři k tématu.

M24 Jezuité a protireformace

M25 Johann Sebastian Bach

M26 Mikuláš Ludvík Zinzendorf

M27 Toleranční a protestantský patent

M28 Dietrich Bonhoeffer

M29 Přemysl Pitter

M30 Martin Luther King

M31 Jan XXIII. a druhý vatikánský koncil