08 Narození Mojžíše

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

NAROZENÍ MOJŽÍŠE

Uplynulo mnoho let od doby, kdy se Josef s celou svou rodinou usadil v Egyptě. Lid Abrahama, Izáka a Jákoba se rozrostl. Už jich nebyla jen hrstka, ale celý národ. Všichni věřili v jednoho Boha a Pán Bůh stál při nich. Tak jak zaslíbil, bylo jich mnoho.

Nový král celého Egypta, který Josefa neznal, se obával:

Ti Izraelci - tak se potomci Jákobovi jmenovali - se tolik rozrostli, vždyť jich brzo bude víc než nás."

Proto dal nařízení, aby Izraelci vykonávali všechnu tvrdou práci - na polích, v dolech, na stavbách, při výrobě cihel. Izraelci tvrdě pracovali, mnohé práce vykonávali zbytečně. Bůh však stál při Izraeli. Farao tedy vydal jiný rozkaz:

"Všechny chlapce, kteří se v izraelském národě narodí, usmrťte, dívky ušetřete!"

  • té době se v jedné izraelské rodině narodil chlapec. Byl líbezný. Matka chlapce ukryla. Tři měsíce jej ukrývala, ale dále se dítě nedalo utajit. Proto matka vzala košík, vymazala jej smolou, aby do něj netekla voda Do košíku vložila chlapce, donesla jej k řece Nilu a poslala košík po vodě. Snad Bůh dá a chlapce zachrání. Svoji dceru, sestru chlapce, poslala, aby se dozvěděla, co se s košíkem stane.

Na břeh Nilu se přišla vykoupat princezna, faraonova dcera, se svými dívkami. Uviděly košík, který se houpal v rákosí. Byly zvědavé a přinesly košík princezně.

Když faraonova dcera košík otevřela, nalezla v něm chlapce, který plakal. Dceři faraonově se dítěte zželelo:

Vezmu to drtě do svého paláce a vychovám je. Ale jak se budu o dítě starat, vždyť nevím, co potřebuje?

Tu vystoupila z rákosí sestra chlapce.

"Znám ženu, která se chlapce ujme a odchová ti jej.'

Princezna souhlasila. Děvče běželo domů a přivedlo svoji matku. Tak se stalo, že chlapce vychovávala jeho vlastní matka a nemusela se tak bát o jeho život.

Když chlapec odrostl útlému věku, dcera faraonova si pro chlapce poslala. Chlapci dala jméno Mojžíš a zahrnula jej vším bohatstvím. Mojžíše dala také vyučit veškeré egyptské moudrosti.

Verš: I. Ž 140,13 Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo.

II. Ž 70,6b Bože, pospěš ke mněl Tys má pomoc.

Nová slova: Izrael

Rozhovor: ptáme se dětí, zda se splnilo zaslíbení, o kterém jsme četli v předchozích úlohách - z hrstky lidí se stal národ Izrael, lid, který si oddělil Pán Bůh. Farao je chce ale zničit. Izrael však drží víra. Je vůbec možné věřící lidi zničit?

(Pozn.: Záměrně jsem udělala faktickou chybu, když jsem Mojžíše "poslala po vodě". Položit košík do rákosí není tak nebezpečné. Tím, že matka dítě pustila po proudu posvátné řeky, místa, kde sídlí egyptští bohové, vložila jej zcela do vůle Boží. Věřila, že jej Hospodin ochrání.)

 

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otroctví Izraele a narození Mojžíše