Předškolní

Smutný vítěz David

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 15,1–19,44
Datum přípravy: 
Ne, 04/12/2016

Téma

David vyhrává jako král, ale prohrává jako otec. Ujištění o Boží blízkosti, i když jsme smutní.

Cíle

Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Ovečky (SV198)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)

Davidova vina a pokání

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 11
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 12,1–25
Datum přípravy: 
Ne, 27/11/2016

Téma

David se stává mocným králem, je mocným hrdinou, ale i on jako člověk hřeší, svého hříchu lituje a touží po nápravě.

Cíl

Děti si uvědomí, co je to vina. Zároveň jim postava Davida ukáže, co s tím. Ukáže jim pokání, touhu se napravit i naději, že právě v té chvíli nás Bůh slyší a přijímá.

Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)

David? Nábal? Abígajil!

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 25,1–42
Datum přípravy: 
Ne, 20/11/2016

Téma

Jak se poprat s hněvem?

Cíl

Nejmenší děti uslyší méně známý příběh. Uslyší, že hněvu jde čelit vstřícností. Prostřední a starší děti uslyší, že ve vzájemných vztazích nemá vítězit povýšenost, hněv (pomstychtivost), ale respekt a laskavost.

Odkaz na píseň: 
Oko za oko (SV235)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (BTS38)

Boží bojovník David

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 22,1–5
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 24
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 26
Datum přípravy: 
Ne, 13/11/2016

Téma

David není superhrdina ani vítěz, jeho postavení se mění díky Boží pomoci a jeho příkladnému spolehnutí na ni.

Odkaz na pracovní list: 
17 David a Saul
Odkaz na pracovní list: 
08 Saul pronásleduje Davida
Odkaz na pracovní list: 
08 Saul pronásleduje Davida - st
Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (SV305)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Vezmi, Pane, život můj (EZ473)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)

Hospodin je s tebou – a co na to já?

Původ materiálu: 
Kateřina Frühbauerová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 18,1–20,42
Datum přípravy: 
Ne, 06/11/2016

Téma

Reakce na to, že s někým je Hospodin, mohou být tak různé!

Odkaz na pracovní list: 
07a Jónatan a David
Odkaz na pracovní list: 
07 Jonatan a David - st
Odkaz na píseň: 
Nada te turbe (SV460)

Lidi na lidi jsou jako saně?

Původ materiálu: 
Kateřina Frühbauerová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 17
Datum přípravy: 
Ne, 30/10/2016

Téma

Spoléhat na Boha až v druhé řadě?

Cíl

Děti objeví, že spoléhat se na Boha a na své síly jde ruku v ruce – nikoliv proti sobě, nikoliv vedle sebe, ale spolu.


Pro učitele

Výkladové poznámky

Výkladové poznámky tentokrát nebudou podle veršů, ale podle postav, jak je tento úsek Bible představuje čtenáři.

Odkaz na píseň: 
David (SV293)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)

Nový král

Původ materiálu: 
Kateřina Frühbauerová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 16
Datum přípravy: 
Ne, 23/10/2016

Téma

Co nejdůležitějšího má král.

Cíl

Děti objeví hodnotu vyvolení Hospodinem

Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Jak stromy volily krále (SV70)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)

Proč a jak Saulovo kralování skončilo

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 13
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 15
Datum přípravy: 
Ne, 16/10/2016

Téma

Izraeli měl kralovat Hospodin. Když už je tady král, není zároveň knězem, některé úkony mu nepřísluší. I král (resp. právě král) musí být poslušný. Poslušnost je důležitější než úkony, rituály, oběti.

Odkaz na pracovní list: 
04 Saulova neposlušnost a nekajícost
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Moudrosti poklad z nebe (EZ446)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)

Saul králem

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 11
Datum přípravy: 
Ne, 09/10/2016

Téma

Když se drží za jeden provaz, i ohrožení, strach a přesila se dají přemoci.

Odkaz na pracovní list: 
03 Saul králem
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)

O prvním království a prvním králi

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 8
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 10,17–27
Datum přípravy: 
Ne, 02/10/2016

Téma

Izraelci jsou nespokojeni, jak se v zemi soudí a cítí se ohroženi, když na ně dorážejí nepřátelská vojska, a proto chtějí mít krále, jako ho mají ostatní. Hospodin Bůh vyvolí Saula a Samuel ho slavnostně pomazává za krále.

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Syndikovat obsah