Předškolní

Proč a jak Saulovo kralování skončilo

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 13
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 15
Datum přípravy: 
Ne, 16/10/2016

Téma

Izraeli měl kralovat Hospodin. Když už je tady král, není zároveň knězem, některé úkony mu nepřísluší. I král (resp. právě král) musí být poslušný. Poslušnost je důležitější než úkony, rituály, oběti.

Odkaz na pracovní list: 
04 Saulova neposlušnost a nekajícost
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Moudrosti poklad z nebe (EZ446)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)

Saul králem

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 11
Datum přípravy: 
Ne, 09/10/2016

Téma

Když se drží za jeden provaz, i ohrožení, strach a přesila se dají přemoci.

Odkaz na pracovní list: 
03 Saul králem
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)

O prvním království a prvním králi

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 8
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 10,17–27
Datum přípravy: 
Ne, 02/10/2016

Téma

Izraelci jsou nespokojeni, jak se v zemi soudí a cítí se ohroženi, když na ně dorážejí nepřátelská vojska, a proto chtějí mít krále, jako ho mají ostatní. Hospodin Bůh vyvolí Saula a Samuel ho slavnostně pomazává za krále.

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)

Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci)

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 7
Datum přípravy: 
Ne, 25/09/2016

Téma

Bůh v našem životě jedná a je dobré si to připomínat, on nás vede cestou života. Boží jednání v našem životě zanechává stopy. Všímáme si těchto stop?

Odkaz na píseň: 
Samuelova prosba (SV185)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Pěj hosana (SV41)
Odkaz na píseň: 
Modlitba Tomáše Moora (SV56)
Odkaz na píseň: 
V tebe, Bože, doufám (EZ620)
Odkaz na píseň: 
Důvěřuj se v Pána (EZ623)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)

Izrael ztrácí truhlu smlouvy

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 4,1–6,16
Datum přípravy: 
Ne, 18/09/2016

Téma

Hospodinova sláva není vázána na lidské představy a úspěchy

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Voláme z hlubokosti (EZ492)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)

Samuel slyší

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 2,12–3,21
Datum přípravy: 
Ne, 11/09/2016

Téma

Jaký musí být člověk, aby tu mohl být pro druhé

Cíl

Nabídnout dětem k promyšlení, že pomoc druhému člověku vyžaduje v první řadě umět naslouchat. A že není jedno, komu nasloucháme.

Odkaz na píseň: 
Samuelova prosba (SV185)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Pěj hosana (SV41)

Nový začátek se Samuelem

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 1
Datum přípravy: 
Ne, 04/09/2016

Téma

Bůh Izraele začíná novou sérii příběhů

Odkaz na pracovní list: 
01 Povolání Samuele
Odkaz na pracovní list: 
7. přikázání – J 8,1-11

Dál přece nejdeme sami: Od Mojžíše k Rút (el. příručka)

Katechetická příručka na rok 2015/2016 — část druhá.

60,00Kč

Zastánce pro Rút a Noemi

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Rút 2–4
Datum přípravy: 
Ne, 26/06/2016

Téma

Bůh je věrný. Rút jde svou cestou, která neodpovídá tomu, jak vyrostla. Své štěstí najde v cizině, kam ji dovede věrný Bůh. Ten jí dá jídlo a nakonec i muže a dítě. (Ale také téma minulé hodiny solidarita s cizinci stále aktuální. Tuto hodinu možno dále prohloubit.)

Odkaz na pracovní list: 
15 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Růt - st

Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Rút 1
Datum přípravy: 
Ne, 19/06/2016

Téma

Přátelství a solidarita k cizincům. Cizinec je tvým sousedem, kterého budeš milovat a kterému budeš prokazovat dobrodiní.

Odkaz na pracovní list: 
15 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Růt - st
Syndikovat obsah