Předškolní

Otevřu vaše hroby

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Ezechiel 37,1–14
Biblický oddíl: 
Jan 20,19–23
Biblický oddíl: 
Žalmy 85
Datum přípravy: 
Ne, 07/05/2017

Téma

Pán Bůh má poslední slovo. Žádná tma není tak temná, aby v ní Pán Bůh nemohl rozsvítit. Pán Bůh je dárcem života.

Cíl

 • Děti se dozvědí biblický příběh, o kterém zpívají v Údolí suchých kostí (Svítá 50).
 • Povíme jim o tom, že díky Bohu nic černého, smutného, bolestného není nezměnitelně napořád.

Pro učitele

Biblický text: Ez 37,1–14; J 20,19–23; (Ž 85)

Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění
Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění - st

Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 32
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 52,1–13
Datum přípravy: 
Ne, 30/04/2017

Téma

 • Bůh pamatuje na své sliby a nikdy je nezruší.
 • Když se lež zhroutí, zůstane pravda — a naděje!

Cíl

 • Mladší děti uslyší, že Bůh nepřestane milovat člověka, navzdory jeho selháním.
 • Starší děti se inspirují různými prorockými činy, které dávají naději.

Pro učitele

Biblické texty: Jr 32 (Jeremjáš kupuje pole); kontext Jr 52,1–13 (pád Jeruzaléma)

Odkaz na pracovní list: 
28 Jeremjášovo utrpení
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
Nejsi sám svůj (SV157)
Odkaz na píseň: 
Dej nám moudrost, odvahu (EZ672)

Jeremjáš a konec Chrámu

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 18,1–12
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 7,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 23/04/2017

Téma

 • Bůh je náš Pán a my jsme v jeho rukou.
 • Víra „ze zvyku“ (bez vztahu k Bohu) nestačí.

Cíl

 • Předškolní děti se dozvědí, že do kostela chodíme poslouchat Pána Boha.
 • Mladší a starší školní děti si uvědomí, že Boha je třeba vzít vážně — nestačí něco o něm vědět nebo ze zvyku chodit do kostela.

Pro učitele

Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)

Obnova za časů krále Jóšijáše

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
2 Královská 22–23
Datum přípravy: 
Ne, 09/04/2017

Téma

Obrátit celé své srdce, celou svou duši a celou svou sílu k Hospodinu má vždycky smysl.

Cíle

 • Děti uslyší příběh o králi Jóšijášovi a o jeho úsilí o obnovu.
 • Děti zažijí radost a užitek z nečekaného nálezu.
 • Děti si propojí, že slovo Písma vede k úsilí o obnovu v různých oblastech života.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 22–23

Odkaz na pracovní list: 
26 Jošijáš - král reformátor
Odkaz na pracovní list: 
26 Jóšijáš král reformátor - st
Odkaz na píseň: 
Moudrosti poklad z nebe (EZ446)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Svobodná zem (SV288)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)

Chizkijáš: Důvěra proti chvástání

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
2 Královská 18–19
Datum přípravy: 
Ne, 02/04/2017

Téma

V zdánlivě bezvýchodné situaci pomáhá Božímu lidu důvěra v živého Hospodina, třebaže hrůzostrašní nepřátelé se víře posmívají. Bůh odvrátí zkázu a dopřeje svým věrným další život ve vlastní zemi.

Cíl

Rozlišit mezi slovy dobrými (od Boha) a slovy špatnými. Děti se dozvědí o síle slov, která vzbuzují důvěru a překonávají výhružná slova protivníků.


Pro učitele

Biblický text: 2Kr 18–19

Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Náměšť (SV165)

Odéd: o milosrdných Samařanech

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
1 Paralipomenon 28,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 26/03/2017

Téma

Prorocké slovo zasahuje do lidských životů a Bůh proměňuje lidský úděl — z kořistnických vítězů se stávají velkorysí sousedé a poražení se vracejí šťastně domů.

Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Jonášův útěk a návrat

Původ materiálu: 
Gabriela Horáková
Biblický oddíl: 
Jonáš 1–4
Datum přípravy: 
Ne, 19/03/2017

Téma

Strach a hněv člověku brání přát druhým milost

Cíl

 • Děti uslyší příběh o tom, že Pán Bůh nedává člověku snadné úkoly a že člověk by se jich leckdy rád zřekl.
 • Děti se dozvědí, že Pán Bůh se chce nad člověkem raději smilovat než jej trestat.
 • Děti tak mohou vědět, že Bůh miluje každého, kdo lituje svých zlých skutků bez ohledu na to, jestli patří do církve či nikoliv.

Pro učitele

Biblický text: kniha Jonáš

Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)

Přemožení Aramejců

Původ materiálu: 
Miki Erdinger
Biblický oddíl: 
2 Královská 6,8–23
Datum přípravy: 
Ne, 12/03/2017

Téma

Hospodin otevírá oči pro dobrá řešení životních událostí, strachů a rozhodování.

Cíl

 • Mladší děti zjistí, že nechat si pomoci a pomáhat je normální.
 • Starší děti pochopí, že vítězit se dá nad nepřáteli i bez boje. To je cesta, kterou nám radí Bůh.
 • Nejstarší děti si zkusí, jaké je to nevědět kudy dál a kde najít východiska.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 6,8–23

Odkaz na pracovní list: 
23 Přemoženi syrských
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Úterý končí středou (SV31)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Někdo hodil kámen (SV306)

Uzdravení Naamana Syrského

Původ materiálu: 
Miki Erdinger
Biblický oddíl: 
2 Královská 5,1–19
Biblický oddíl: 
1 Královská 19,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 05/03/2017

Téma

Boží pomoc přichází i skrze nepatrné a je zde pro každého

Cíl

 • Připomenout mladším dětem, že pomoc od Pána Boha a těch, kteří v něj věří, je pro všechny.
 • Starší děti si uvědomí, že i maličké a bezvýznamné může pomoci velkým a mocným.
 • Nejstarší děti si uvědomí, že Bůh ve světě působí jinak, než by člověk čekal.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 5,1–14 (15–19); 1Kr 19,1–14 (pro starší děti)

Odkaz na pracovní list: 
22 Uzdravení Námana syrského
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)

Elíša zachraňuje od smrti v době hladu

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
2 Královská 4,38–44
Datum přípravy: 
Ne, 26/02/2017

Téma

Spása jako možnost života uprostřed hladu

Cíl

 • Děti prožijí vděčnost za pokrm: patří Hospodinu, zejména v době hladu.
 • Děti poznají, že spása má v příběhu Boha Izraele konkrétní podobu vysvobození od hladu.
 • Děti hlouběji prožijí, že k realitě tohoto světa patří hlad — a že víra se s touto realitou utkává.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 4,38–41 a 42–44

Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
Otče náš všemohoucí (EZ545)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Z tvé ruky, Pane můj (EZ636)
Syndikovat obsah