Modlitba Páně

Otčenáš (ukazovací)

Modlitba Páně s ukazováním. Vhodné pro děti i dospělé, třeba při bohoslužbách pro malé i velké (BMV). 
Díky fotografiím jednotlivých pozicí snadno naučitelné. Adoptováno z němčiny. 
Autor: 
Michal Šourek
Rok vzniku: 
2012
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–13

Amen

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 8,1–12
Datum přípravy: 
Ne, 26/01/2020

Téma

Říkat „amen“ znamená důvěřovat Bohu a následovat ho.

Odkaz na pracovní list: 
15/1 Amen - Křest etiopského dvořana

Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
Zjevení 20,1–17
Datum přípravy: 
Ne, 19/01/2020

Téma

  • Bůh je náš počátek i konec, poslední slovo má Bůh, tak jako měl to první.
  • Poslední moc nemají vládci a různí slávu­milové; ani násilníci, ani násilí, ani zlo.
  • (O)sl(a)ávu si zaslouží hlavně Bůh, což nám pomáhá odmocnit to, čemu někdy zbytečně prokazujeme naši pozornost.

Cíle

  • Děti si uvědomí, co nám všechno Pán Bůh dal a že je to dobré (navzdory nám); že Bůh vládne jako dobrý král, pořád.
Odkaz na pracovní list: 
13/1 I sláva - Svatba v Káně Galilejské
Odkaz na pracovní list: 
12/1 I moc - Utišení bouře
Odkaz na pracovní list: 
13/2 I sláva - Proměnění na hoře
Odkaz na pracovní list: 
14/1 Na věky - Nový počátek
Odkaz na píseň: 
Přijď království tvé (SV280)
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)

Zbav nás od zlého

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 17,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 12/01/2020

Téma

Bůh nás ujišťuje o své věrnosti. Můžeme vyznat svou slabost a zároveň důvěřovat Bohu, že nás neopustí a zachrání nás od zlého.

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
David (SV293)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (BTS42)

A nevydej nás v pokušení

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
Matouš 26,36–45
Datum přípravy: 
Ne, 05/01/2020

Téma

Věříme, že Bůh nás provází i v situacích, ze kterých máme strach.

Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Široká brána (SV140)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

Původ materiálu: 
Alena a Jan Tkadlečkovi
Biblický oddíl: 
Matouš 6,12
Biblický oddíl: 
Matouš 18,23–35
Datum přípravy: 
Ne, 29/12/2019

Téma

Vina je jako dluh. Mnohé dluhy lze smazat jen odpuštěním. Buďme velkorysí k těm, kdo se vůči nám provinili, protože Bůh je mnohem velkorysejší k nám.

Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (BTS25)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (BTS44)

Modlitba Páně (katechetická příručka 2013 - elektronická verze ke stažení)

Katechetická příručka (nejen) pro učitele nedělních škol a náboženství, druhá část výkladů pro školní rok 2013/2014 (Desatero, Modlitba Páně a Apoštolské vyznání).
30,00Kč
Přiložený soubor: 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Původ materiálu: 
Světlana Greplová
Biblický oddíl: 
Matouš 6,11
Biblický oddíl: 
Exodus 16,1–31
Datum přípravy: 
Ne, 15/12/2019

Téma

Máme prosit o to, co potřebujeme k životu. A být si jisti, že Otec ví, co potřebujeme a dá nám právě to. Neprosíme však jenom pro sebe, ale také pro druhé, o Boží dary se máme dělit.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Matouš 6,10
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,8–14
Datum přípravy: 
Ne, 08/12/2019

Téma

Prosíme, aby se prosazovala ve světě Boží vůle, protože je dobrá.

Odkaz na pracovní list: 
5/1 Buď vůle tvá - Jonáš
Odkaz na pracovní list: 
5/2 Buď vůle tvá - Modlitba v Getsemane
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Noc se ránu podobá (SV219)

Přijď tvé království

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Matouš 6,10
Biblický oddíl: 
Marek 1,21–39
Datum přípravy: 
Ne, 01/12/2019

Téma

Boží království je mezi námi (a přijde v plnosti).

Syndikovat obsah