Otčenáš (ukazovací)

Autor

Michal Šourek

Modlitba Páně s ukazováním. Vhodné pro děti i dospělé, třeba při bohoslužbách pro malé i velké (BMV). 

Díky fotografiím jednotlivých pozicí snadno naučitelné. Adoptováno z němčiny. 

Rok vzniku

Přiložený soubor

Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky

Původ materiálu

Ondřej Macek

Datum přípravy

Téma

  • Bůh je náš počátek i konec, poslední slovo má Bůh, tak jako měl to první.
  • Poslední moc nemají vládci a různí slávu­milové; ani násilníci, ani násilí, ani zlo.
  • (O)sl(a)ávu si zaslouží hlavně Bůh, což nám pomáhá odmocnit to, čemu někdy zbytečně prokazujeme naši pozornost.

Cíle

  • Děti si uvědomí, co nám všechno Pán Bůh dal a že je to dobré (navzdory nám); že Bůh vládne jako dobrý král, pořád.

Zbav nás od zlého

Původ materiálu

Drahomíra Dušková Havlíčková

Datum přípravy

Téma

Bůh nás ujišťuje o své věrnosti. Můžeme vyznat svou slabost a zároveň důvěřovat Bohu, že nás neopustí a zachrání nás od zlého.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

Původ materiálu

Alena a Jan Tkadlečkovi

Datum přípravy

Téma

Vina je jako dluh. Mnohé dluhy lze smazat jen odpuštěním. Buďme velkorysí k těm, kdo se vůči nám provinili, protože Bůh je mnohem velkorysejší k nám.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Původ materiálu

Světlana Greplová

Datum přípravy

Téma

Máme prosit o to, co potřebujeme k životu. A být si jisti, že Otec ví, co potřebujeme a dá nám právě to. Neprosíme však jenom pro sebe, ale také pro druhé, o Boží dary se máme dělit.