Modlitba Páně

Posvěť se jméno tvé

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Matouš 9,6
Biblický oddíl: 
Exodus 2,22–3,15
Datum přípravy: 
Ne, 24/11/2019

Téma

Nejprve je potřeba dát prostor a přednost tomu, kdo to je Bůh, jak, kdy a čím nám to sděluje. Modlitba (nejen) Páně má smysl a moc, když se nám ujasní, kým Bůh pro nás vlastně je.

cyklus nedělní školy 2013/14 -Otčenáš-úvod

Otče náš, jenž jsi na nebesích

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Matouš 6,9
Biblický oddíl: 
Lukáš 15,11–32
Datum přípravy: 
Ne, 17/11/2019

Téma

Důvěra v Boha

Odkaz na píseň: 
Poselství ztraceným (SV95)
Odkaz na píseň: 
Úžasná láska (SV108)
Odkaz na píseň: 
Jak vzácnou přízeň (SV109)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Ovečko ztracená (SV240)
Odkaz na píseň: 
Vzdejme Pánu díky (SV319)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (SV363)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Ženeme se sami (SV408)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Marnotratný syn (BTS57)

Modlitba Páně - ukazovací

Pohybové vyjádření Modlitby Páně jsem našla u katolíků - na stránkách Katechetického centra Arcibiskupství olomouckého.

Rok vzniku: 
2005
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–13
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Odkaz na konfirmační příručku: 
29. Otče náš, který jsi v nebesích
Syndikovat obsah