9.přikázání – Achab, Jezábel a Nábot

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
10
10,00Kč
Obrázek se hodí k motivačnímu uvedení. Děti mohou psát, co kdo o nich řekl (napsal) a nebyla to pravda. Přečtěte si to a společně o tom mluvte – jak jim bylo, zda je to poškodilo, jak, jestli tomu ostatní věřili… jestli je to zlé; jestli je to zlé, i když ten pomlouvač sám nic přímo neudělá atd. Na to můžete vyprávěním navázat a upozornit na to, že křivě nesvědčili jen najatí svědkové, ani jen radní, kteří vykonali evidentní bezpráví, ani jen Jezábel, která tu lež celou zosnovala, ale prvotně vlastně Achab, který se – možná bezděky – zapomene Jezábel při referenci o Nábotově reakci zmínit o důvodech jeho odmítnutí (že jde o dědictví po otcích, které ochraňoval i zákon) a to pak vypadá jen jako osobní vrtoch a otázka silnějšího.