Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
50 Dobrý pastýř Jan 10,1–18 Církevní rok
50 Narození Samuele, zkáza domu Elího 1 Samuelova 1–4 NŠ Louny
51 Archa úmluvy mezi Pelištějci 1 Samuelova 5–7 NŠ Louny
51 O církvi
Skutky 2,1–11
Skutky 2,37–47
Církevní rok
52 Izrael si žádá krále 1 Samuelova 8 NŠ Louny
52 Křest etiopského dvořana
Skutky 8,26–40
Matouš 3,1–17
Matouš 28,19–20
Exodus 14,15–31
Církevní rok
53 Křest Kornélia a jeho přátel
Skutky 10
Matouš 3,13–17
Církevní rok
53 Pomazání Saula 1 Samuelova 9,1–10,16 NŠ Louny
54 Nanebevstoupení Páně
Skutky 1,1–14
Matouš 28,19–20
Marek 16,15
Církevní rok
54 Volba Saula králem 1 Samuelova 10,17–11, NŠ Louny
55 Saulova pošetilá oběť 1 Samuelova 12–13 NŠ Louny
55 Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel
Skutky 8,1–3
Skutky 16,11–34
Církevní rok
56 Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Jan 3,1–8 Církevní rok
56 Saul a Jónatan 1 Samuelova 14 NŠ Louny
57 Ovoce Ducha svatého
Galatským 5,22–23
Skutky 2,1–13
Marek 13,9–11
Skutky 8,26–29
Matouš 7,16–20
1 Korintským 12,8–10
1 Samuelova 10,9–12
Církevní rok
57 Zavržení Saula 1 Samuelova 15 NŠ Louny
58 Pomazání Davida 1 Samuelova 16 NŠ Louny
58 Svatá Trojice
Matouš 28,16–20
Deuteronomium 6,4
Izajáš 61,1
Matouš 3,16–17
Církevní rok
59 Čas svěřený
Kazatel 3,1–15
Matouš 25,14–30
Církevní rok
59 David a Golijáš 1 Samuelova 17 NŠ Louny
60 Saulovy nástrahy 1 Samuelova 18 NŠ Louny
60 Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem
Exodus 16,22–30
Genesis 2,1–4
Marek 2,27–28
Církevní rok
61 Čas promarněný a proměněný Lukáš 16,19–31 Církevní rok
61 Davidův útěk k Samuelovi 1 Samuelova 19 NŠ Louny
62 Čas bláznivě radostný
2 Samuelova 6,1–20
Žalmy 132
Žalmy 149,2–3
Žalmy 149,5–6
Církevní rok
62 David a Abígajil 1 Samuelova 25 NŠ Louny
63 David v Saulově táboře 1 Samuelova 26 NŠ Louny
63 Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) 2 Královská 22 Církevní rok
64 David táhne proti Amálekovi 1 Samuelova 30 NŠ Louny
64 Hospodin jako matka (Den matek) Žalmy 131 Církevní rok
65 Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí) Exodus 13,14–16 Církevní rok
65 Saul v Én-dóru, Saulova smrt 1 Samuelova 28,3–31, NŠ Louny
67 Abnérova a Íš-bóšetova smrt 2 Samuelova 3–4 NŠ Louny